Opracowanie zabytków szkalnych AFW

Z końcem listopada sfinalizowane zostało uszczegółowione opracowywanie w formie pisemnej znalezisk szklanych, w tym zabytków szklanych – jednej z surowcowych kategorii zabytków Archeologii Frontu Wschodniego.

Prace nad opracowaniem i interpretacją zabytków szklanych, będących materialnymi pozostałościami działań wojennych w latach 1914-1915, rejonie Bzury i Rawki, w tym nad uzasadnieniem wydzielenia wybranych zabytków szklanych ze zbioru skórzanych zabytków masowych przeprowadziła mgr Kamila Baturo z Muzeum Miasta Warszawy.