Archeologia Frontu Wschodniego

Finalizujemy Etap 3 –realizacji projektu Archeologia Frontu Wschodniego tj. opracowywanie zabytków wg kategorii surowcowych i funkcjonalnych

Na okres od stycznia do kwietnia 2021 roku przewidziano wykonanie konserwacji wybranych zabytków metalowych i ich opis (z uwzględnieniem wniosków z procesu konserwacji odnośnie specyfiki, w tym ze stanu zachowania przedmiotów metalowych z okresu 1914-1918 podniesionych w ramach procesu poznawczego do rangi archeologicznych metalowych zabytków wydzielonych i masowych.

Jednocześnie trwa realizacja zadania przewidzianych na Etap 4 – tj. opracowywanie treści publikacji naukowej w której zawrzemy wyniki naszych badań.

A tym czasem ukazały się, lub są w opracowaniu kolejne artykuły w których staramy upubliczniać wiedzę nt. nieodległej przeszłości i jej styków i połączeń z Tu i Teraz

zob. m.in.:

Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu / The Cemetery As a Part of Geography of Tourism / slatan@geo.uni.lodz.pl

A. Zalewska  (2020) The Use of Chemical Weapons on the Eastern Front of World War One (1915) and its Material And Discursive Remains – the Challenge and Stimuli for Attentive Travel, Systematizing, Storage, Connecting, in situ Preservation and Making Public Real Virtual and Digital Heritage of Weapons of Mass Destruction, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 35(2020), 243-273.

A. Zalewska, D. Cyngot  (2020) Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historia rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego, społecznego, Folia Archaeologica Posnaniensis 25, 407-439.