Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Wielka Wojna nad Rawką i Bzurą (1914-1915)

 

W czasie Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą –  od grudnia 1914 do lipca 1915 – tylko na odcinku frontu między Sochaczewem a Skierniewicami walczące armie poniosły ogromne straty. Również ucierpieli mieszkańcy ziem zagarniętych przez działania wojenne …

Bitwa o Przyczółek Bolimowski, określana też jako Bitwa nad Rawką i Bzurą lub Bitwą pod Bolimowem, toczona była od grudnia 1914 roku do lipca 1915 przez jednostki 1, 2 i 5 armii rosyjskich i 9 armii niemieckiej. Odcinek linii działań wojennych między Sochaczewem na północy a Skierniewicami na południu, od Łowicza na zachodzie po Wiskitki i Żyrardów na wschodzie, o długości 17 km w dorzeczu Rawki i Bzury, to zarówno unikatowe archiwum ziemi, świadectwo czasów minionych, jak i złożone wyzwanie.

Doszło na tym odcinku do bardzo intensywnych (zarówno w sensie materialno-przestrzennymi, jak i społeczno-kulturowym) procesów i przemian.

Rosyjska obrona oparła swe pozycje na wysokich wschodnich brzegach rzek Bzura i Rawka. Jednak na kilkunastokilometrowym odcinku u ujścia Rawki do Bzury, niski i podmokły wschodni brzeg nie nadawał się do obrony i strona rosyjska odsunęła linię frontu o około 3 km od Rawki, opierając ją na wsiach Zakrzew, Sucha, Borzymów, Humin, Wola Szydłowiecka i Mogiły, które ufortyfikowała…

KALENDARIUM

 Pod koniec 1914 r. wojna manewrowa na w froncie wschodnim, przekształciła się w wojnę pozycyjną.

18.12.1914 r. Wojska niemieckie weszły do Bolimowa, wojska rosyjskie zajmowały pozycje na utworzonej linii obrony, rozpoczęła się krwawa, długotrwała wojna pozycyjna

Zimowa Bitwa nad Rawką (styczeń/luty 1915)

styczeń 1915 – wielokrotne próby zastosowania pocisków gazów, zawierających substancje drażniące i łzawiące podejmowane przez armię niemiecką w rejonie walk nad Rawką i Bzurą

31.01.1915 – pierwszy w historii atak z masowym użyciem broni chemicznej:

Niemcy prócz ciężkiej artylerii użyli nie mniej niż 18.000 pocisków z gazem łzawiącym oraz drażniącym. 

Kampania wiosenna nad Rawką (luty–maj 1915)

Lokalne starcia armii niemieckiej i rosyjskiej z użyciem broni artyleryjskiej i strzeleckiej. W tym czasie oddziały armii rosyjskiej dokonywały też ataków minowych, tj. podkopując się pod pozycje niemieckie, wysadzili je w powietrze.

Użycie gazów trujących (maj–lipiec 1915):

31 maja 1915 – Armia Cesarstwa Niemieckiego użyła około 12000 butli z których wypuścili 240 ton zabójczego chloru (między Majdanem Bolimowskim a Zakrzewem).

12 czerwca 1915 – kolejny atak bronią chemiczną – Niemcy użyli około 4500 butli z chlorem (między Suchą i Zakrzewem).

6 lipca 1915 – Armia Niemiecka wypuściła lotny chlor z 9 000 butli (między Wolą Szydłowiecką a Zakrzewem).

W tych atakach, na skutek użycia broni chemicznej zagazowanych zostało tysiące żołnierzy Armii Rosyjskiej. Ofiarami ataków chemicznych byli też żołnierze Armii Niemieckiej.

16-17 lipca 1915 koniec walk nad Rawką.

Dla miejscowej ludności nadszedł TRUDNY czas odbudowy zniszczonych gospodarstw i powrotu do normalności czasu (s)pokoju.

Opracowanie: Anna Zalewska

Więcej informacji MOŻNA ZNALEŹĆ w artykułach i publikacjach książkowych:

 

vol. I.

Anna I. Zalewska (red.)

ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915).

Wydawnictwo IAE PAN. Warszawa 2019.

vol. II.

Zalewska Anna I., Czarnecki Jacek, Kiarszys Grzegorz

KRAJOBRAZ WIELKIEJ WOJNY.  Front nad Rawką i Bzurą (1914-1915) w świetle teledetekcji archeologicznej i źródeł historycznych. Wydawca: FPLH et al. Warszawa 2019.

UWAGA: Publikacja wyprzedana.

Brak możliwości zakupu tej publikacji za pośrednictwem tej strony i FPLH (stan na: marzec 2024)

SPIS TREŚCI książki pt. “KRAJOBRAZ WIELKIEJ WOJNY…” (Zalewska, Czarnecki, Kiarszys 2019):

Wprowadzenie

Część I. Wgląd w przestrzenność pola bitwy w rejonie Rawki i Bzury

I.1. Zanim nadeszła wojna. Wszystko jest jeszcze na swoim miejscu

I.2. Powiązania: sieć komunikacyjna i lokalizacja linii frontu

I.3. Wgląd w proces przemian krajobrazu w rejonie Rawki i Bzury

I.4. Typowanie odcinków pola bitwy jako miejsc węzłowych

I.5. Wnioski

Część II. Potencjał informacyjny metod teledetekcyjnych w rejestrowaniu śladów Wielkiej Wojny

II.1. Krajobraz jako zespolenie czynników naturo-kulturowych i jako siła

II.2. Propozycja interpretacji funkcjonalnej śladów I wojny światowej w rejonie Rawki i Bzury

II.3. Przeszkody wodne i ich korelacja z instalacjami komunikacyjnymi i umocnieniami polowymi

II.4. Organizacja przestrzeni frontowej: fortyfikacje na obszarach zalesionych, szlaki komunikacyjne oraz ich ochrona

II.5. Fortyfikacje polowe i ich funkcje w świetle danych teledetekcyjnych

II.6. Stanowiska artylerii i ślady jej użycia

II.7. Frontowe i tyłowe obozowiska wojskowe

II.8. Wnioski

III.1. Charakterystyka zbioru unikatowych ukośnych zdjęć lotniczych wykonanych w 1915 roku

III.2. Dane techniczne i czytelność fotografii lotniczych wykonanych w 1915 roku w rejonie Rawki i Bzury

III.3. Zwiad lotniczy nad Rawką i Bzurą w latach 1914 i 1915 55

III.3.1. Zwiad balonowy

III.3.2. Samoloty zwiadowcze

III.3.3. Zadania jednostek rozpoznawczych

Część IV. Miejsca węzłowe w rejonie Rawki i Bzury (I-V)

IV.1. Odcinek frontu w rejonie wsi Joachimów-Mogiły. Relikty fortyfikacji polowych (I)

IV.2. Wola Szydłowiecka w świetle źródeł historycznych. Miejsce nieuchwytne dla metod teledetekcyjnych (II)

IV.3. Organizacja umocnień polowych w rejonie Humina i „Wzgórza 95” (III)

IV.4. Odcinek frontu w rejonie Borzymowa vel Borzymówki (IV)

IV.5. Organizacja przestrzenna frontu w pobliżu wsi Zakrzew i ujścia rzeki Suchej do Bzury (V)

Część V. Archeologiczny krajobraz Wielkiej Wojny w rejonie Rawki i Bzury

Landscape of war in the light of archeological remote sensing: summary

Krajobraz wojny w świetle teledetekcji archeologicznej: podsumowanie

Bibliografia

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

vol. III.

Anna I. Zalewska (red.)

ARCHEOLOGIA WIELKIEJ WOJNY JAKO WYZWANIE.

Warszawa-Lublin 2021. 

UWAGA: Publikacja wyprzedana.

Brak możliwości zakupu tej publikacji za pośrednictwem tej strony i FPLH (stan na: marzec 2024)

SPIS TREŚCI

Słowem wstępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Część I. Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. Poznawanie i uobecnianie znaczących dla kultury materialnych śladów frontu wschodniego

Wielkiej Wojny z perspektywy metodologicznej. Relacje, interakcje, powiązania i wyzwania . . . 19

Anna Izabella Zalewska

2. Dobra materialne i surowce pozyskiwane przez walczące strony w związku z wojną: odcinek

frontu wschodniego Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą w archiwaliach i w źródłach archeologicznych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Dorota Cyngot

3. Straty ludzkie wynikłe z zastosowania przez armię niemiecką trującego chloru w pierwszym

ataku falowym na terenie dzisiejszej Polski. Maj 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Anna Izabella Zalewska

4. Charakterystyka aktywnych substancji chemicznych potencjalnie obecnych na polu bitwy w rejonie

Bzury i Rawki w 1915 roku oraz ich pozostałości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Andrzej Chałas, Maciej Śliwakowski

5. Charakterystyka szczątków kostnych żołnierzy poległych w toku działań zbrojnych w latach

1914-1915, zadokumentowanych w ramach badań archeologicznych na Równinie Łowicko-Błońskiej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Justyna Marchewka, Anna Szarlip-Myśliwiec

6. Miejsca spoczynku poległych żołnierzy, w tym (nie)obecne mogiły zbiorowe i tzw. „wyekshumowane

cmentarze wojenne”, jako miejsca znaczące dla kultury i jako wyzwania społeczne . . . . . 89

Anna Izabella Zalewska (oraz zespół APP i AFW)

Część II. Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie poznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7. Znaleziska archeologiczne z okresu I wojny światowej z przedinwestycyjnych badań archeologicznych

przeprowadzonych w latach 2005-2007 w Bolimowie, gmina Bolimów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Piotr Świątkiewicz

8. Materialne pozostałości Wielkiej Wojny w świetle wyników badań wykopaliskowych wyprzedzających

budowę autostrady A-2, przeprowadzonych w 2008 roku w Miedniewicach, gmina

Wiskitki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Dariusz Wyczółkowski, Dorota Cyngot

9. Relikty infrastruktury zapleczowej zbadane w ramach planowych, proaktywnych badań archeologicznych

na terenie gminy Nieborów w latach 2014-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Anna Izabella Zalewska, Jacek Czarnecki, Angelika Bachanek

10. Materialne pozostałości elementów fortyfikacji polowych, zasieków i drutów kolczastych z okresu

I wojny światowej. Studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Jacek Czarnecki

11. Pozostałości amunicji artyleryjskiej, granatów ręcznych i karabinowych z badań archeologicznych

frontu nad Rawką i Bzurą (1914-1915) jako wyzwanie poznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Krzysztof Karasiewicz

12. Ludzki aspekt życia w okopach Wielkiej Wojny. Przedmioty związane z wyżywieniem żołnierzy

walczących w rejonie Rawki i Bzury w latach 1914-1915 z perspektywy archeologicznej . . . . . . 179

Angelika Bachanek

13. Charakterystyka archeozoologiczna szczątków kostnych zadokumentowanych w wyniku

archeologicznych badań wykopaliskowych na polu bitwy frontu wschodniego Wielkiej Wojny

w dorzeczu Rawki i Bzury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Joanna Piątkowska-Małecka

14. Archeologiczne zabytki skórzane z frontu wschodniego I wojny światowej i ich wartość naukowa

i historyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Jarosław Rostkowski

15. Znaleziska szklane z badań archeologicznych przeprowadzonych na obszarze pola bitwy nad

Rawką i Bzurą (1914-1915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Kamila Baturo

16. Ceramika z pola bitwy z frontu wschodniego I wojny światowej i jej wartość poznawcza. Ogólna

charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Magdalena Bis

Część III. Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie konserwatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

17. Konserwacja zabytków metalowych z I wojny światowej frontu wschodniego jako wyzwanie

konserwatorskie. Studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Krzysztof Karasiewicz

18. Metody teledetekcyjne i analizy GIS w badaniach krajobrazu pola bitwy na Równinie Łowicko-Błońskiej

(1914-1915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Grzegorz Kiarszys

19. Krajobraz pogazowy: in situ i w E-wymiarze. Materialne ślady frontu wschodniego Wielkiej Wojny

jako muzeum bez ścian, destynacje turystyki kulturowej i pobudki do refleksji . . . . . . . . . . . 279

Anna Izabella Zalewska, Jacek Czarnecki

20. Mikroprzewodnik po historycznym polu bitwy w przestrzeni realnej i wirtualnej. Szlak pamięci

o Wielkiej Wojnie frontu wschodniego jako wysiłek pamięci i przejaw praktyk społecznych. Studium

przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Anna Izabella Zalewska, Jacek Czarnecki

21. Kwestia zasadności wspólnotowej ochrony śladów Wielkiej Wojny w obliczu radykalnych przemian

krajobrazowych. Protest przeciwko niszczącym następstwom planowanego Centralnego

Portu Komunikacyjnego w dorzeczu Rawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Anna Izabella Zalewska

Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384

Odpowiedz

*