Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Zespół Naukowy AFW

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO AFW

Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny

i dziedzictwo konfliktów zbrojnych jako wyzwanie

poznawcze, społeczne i konserwatorskie

 Zespół Naukowy powołany do realizacji projektu AFW:

Anna I. Zalewska – dr hab, prof. UMCS (Kierownik projektu)

Angelika Bachanek – mgr, archeolog, absolwentka IA UMCS

Dorota Cyngot – mgr, archeolog, IAE PAN  

Jacek Czarnecki – mgr, polemolog, doktorant UAM

Grzegorz Kiarszys – dr hab. archeolog, USz   

oraz

Specjalista w zakresie historycznych zabytków szklanych – Kamila Baturo, mgr, archeolog z Działu Archeologicznego Muzeum Warszawy

Specjalista w zakresie zabytków skórzanych z okresu I wojny światowej –  Jarosław Rostkowski, mgr, geograf, muzealnik z Muzeum Regionalnego w Wolsztynie

Specjalista w zakresie analiz, interpretacji i konserwacji zabytków metalowych z okresu I wojny światowe – Krzysztof Karasiewicz, mgr, archeolog (Grot Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska)

Specjalista w zakresie zastosowania metod analitycznych, w układzie GC -MS w odniesieniu do śladów działań zbrojnych – dr Maciej Śliwakowski i mgr Andrzej Chałas z IPO.

Specjalistka w zakresie archeozoologii – Joanna Piątkowska-Małecka, dr hab. UW

Specjalistka w zakresie ceramiki nowożytnej – Magdalena Bis, dr,  Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, IAE PAN.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
komentarze 2

 1. ANNA ZALEWSKA
  31 marca 2015 @ 08:40

  DEPOZYT BUTLI GAZOWYCH PRZEDMIOTEM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH Zespołu Badawczego APP

  W ostatnich dniach (27—31.03.2015), na skutek działalności wandali na terenie jednego z warszawskich fortów, konieczne stało się zabezpieczenie i zadokumentowanie metodami archeologicznymi depozytu unikatowych butli gazowych.

  W związku z charakterem znaleziska (unikalny depozyt zabytkowych butli gazowych prawdopodobnie związanych z atakami chemicznymi w czasie Wielkiej Wojny)- na prośbę Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Członkowie Zespołu Badawczego “ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)” przystąpili do działań mających na celu zadokumentowanie zniszczeń powstałych w wyniku rabunku oraz rozpoznanie kontekstu zalegania znalezisk.

  Dzięki zastosowaniu archeologicznych metod badawczych, możliwe było szczegółowe określenie kontekstu zalegania depozytu oraz wstępne zidentyfikowanie zbiorników i stwierdzenie ich wysokiej wartości poznawczej i muzealnej.

  Archeolodzy APP bardzo się zaangażowali także w proces uchronienie destruktów butli przed ich utylizacją. Prosimy o wspieranie nas życzliwymi myślami!

  Aktualnie trwają badania destruktów butli i innych próbek, które są prowadzone przez CENTRALNY OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ. Teren znaleziska jest zabezpieczony przez służby mundurowe i nie jest możliwe jego zwiedzanie z uwagi na ewentualne zagrożenie.

  OŚWIADCZENIE:

  Do czasu zakończenia analiz specjalistycznych oraz archeologicznych prac badawczych członkowie Zespołu Badawczego APP zaangażowani w poszukiwania i dokumentację znalezisk na terenie Fortu, nie będą udzielali informacji szczegółowych na temat znaleziska ze względu na jego specyfikę.

  Prosimy też w tym kontekście:
  – o rezygnację z samodzielnej eksploracji / wydobywania destruktów obiektów militarnych,
  – o zaprzestanie epatowania cenami rynkowymi destruktów z I wojny Światowej na forum publicznym,
  – o nie zbliżanie się do miejsca zalegania destruktów butli gazowych.

  dr Anna Zalewska (APP, Archeologia Współczesnych Konfliktów)

  Odpowiedz

 2. Anna Zalewska
  18 września 2015 @ 04:45

  “Te zatopione w krajobraz istotne lekcje są często niedostrzegane. O wielu miejscach i wydarzeniach, tak jak o bitwie pod Bolimowem, powstają legendy, a prawda leży na wyciągnięcie ręki lub tuż pod ziemią. Trzeba tylko chcieć ją dostrzec i umieć pokazać innym” (Jacek Czarnecki).
  “To smutne, że tyle ofiar ludzkich poszło w zapomnienie. Na cmentarzach z tamtego okresu często widnieją tablice z napisem „cmentarz żołnierzy niemieckich”. A na tablicach nagrobnych jest bardzo wiele polsko brzmiących nazwisk. Warto, żebyśmy przypomnieli tych ludzi, żebyśmy przypomnieli sobie, że to była jednak nasza wojna” (Rafał Figiel).

  vide
  Nasza wielka zapomniana wojna by Wojciech Pastuszka

  http://www.forbes.pl/archeologia-wojny-nasza-wielka-zapomniana-wojna,artykuly,194973,1,1.html

  tam na zdjęciu najliczniejszy dotychczas wydobyty z ziemi i z pewnością pierwszy w dziejach archeologii depozyt pojemników po gazach bojowych podjęty w Warszawie w Forcie Chrzanów z czynnym udziałem Wojska Polskiego. Już wkrótce Członkowie Zespołu Naukowego powołanego do realizacji projektu “Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie” zakończą opracowywanie wyników z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w trakcie podejmowania tych butli w kwietniu i sierpniu 2015 roku. Wynikami podzielimy się na początku października na stronie projektu archeomemory.pl

  Odpowiedz

Odpowiedz

*