Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

2016

W listopadzie 2016 roku zakończyliśmy trzeci i ostatni etap badań inwazyjnych.

W sumie na obszarze objętym badaniami otwartych zostało 40 stanowisk o sumarycznej powierzchni 90 arów.

Lokalizacja stanowisk badanych wykopaliskowo poniżej:

mapa zbiorcza

Aktualnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne, interpretacyjne i konserwatorskie.

Na 1/4 wszystkich stanowisk badanych przez archeologów w latach 2014-2016 odnalezione zostały szczątki poległych żołnierzy.

IMG_8766

Jako ostatnie stanowisko w sezonie 3 (2016) badaliśmy stanowisko nr 32. Kozłów Biskupi (gm. Nowa Sucha).

Pytania badawcze: Czy  domniemany cmentarz wojenny rozpoznany w wyniku analizy Numerycznego Modelu Terenu, badań powierzchniowych i badań antropologicznych jest cmentarzem wojennym i czy jest to cmentarz na którym spoczywają szczątki poległych żołnierzy? Jaki jest obszar  cmentarza wojennego? Czy w obrębie cmentarza wojennego znajdują się tablice nagrobne i inne elementy architektury cmentarnej, a jeśli tak to czy możliwe jest ich zinterpretowanie?

Efekt: W Kozłowie Biskupim znajduje się Cmentarz Wojenny żołnierzy rosyjskich i niemieckich, założony w 1915 roku i powiększony o złożone tam szczątki żołnierzy ekshumowanych w l. 20 z  pobliskiego cmentarza wojennego.

Zainteresowanych wynikami naszych badań zachęcamy do kontaktu,

Kierownik projektu
Anna Zalewska (azalew@op.pl)

Odpowiedz

*