Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Kontakt

Zespół Naukowy APP

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Al. Solidarności 105

00-140 Warszawa

***

Anna Zalewska

azalew@op.pl

Kierownik Projektu APP

***

Baza terenowa Zespołu Naukowego APP

(od maja do września 2015)

(od kwietnia do września 2016)

budynek po Starej Plebanii

(obok  Kościoła p.w. Św. Trójcy)

Kozia 4B
99-417 Bolimów