Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Galeria

Działania prospołeczne 2020

I warsztaty

13 września 2020 w miejscu będącym świadkiem wielkiej transnarodowej historii tj. w Bolimowie w ramach projektu pt.

ARCHEOLOGIA FRONTU WSCHODNIEGO WIELKIEJ WOJNY I DZIEDZICTWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH JAKO WYZWANIE POZNAWCZE, SPOŁECZNE I KONSERWATORSKIE (AFW)

odbędzie się prezentacja zabytków archeologicznych będących śladami działań wojennych z lat 1914-1915 w centralnej Polsce, które zostały rozpoznane i zadokumentowane w procesie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1998-2018 w rejonie Rawki i Bzury w centralnej Polsce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Działania prospołeczne 2019

I warsztaty

21 września 2019 bezpośrednio w miejscu doświadczonym tj. na cmentarzach wojennym w Puszczy Bolimowskiej, w okolicy wsi Wola Szydłowiecka i Joachimów Mogiły w ramach przedsięwzięcia pt.

Doświadczone miejsca jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku i edukacji dla pokoju

odbyły się warsztaty pod hasłem: “Doświadczone miejsca mogą być przestrzeniami opieki nad zabytkami oraz motywacją do ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku, a także kontekstem do działań z zakresu edukacji dla pokoju”.

II warsztaty

26 października 2019 prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Wólce Łasieckiej zrealizowane z czynnym zaangażowaniem miejscowych mieszkańców stały się kontekstem do warsztatów pt. Doświadczone miejsca jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku i edukacji dla pokoju

III warsztaty

19 grudnia w Szkole Podstawowej w Huminie odbyły się warsztaty w trakcie których uczniowie samodzielnie  i zgodnie z instrukcją stworzyli pytania do Quizu nt. historii działań wojennych 1914-1915 oraz materialnego dziedzictwa militarnego w dorzeczu Rawki

Doświadczone miejsca jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku i edukacji dla pokoju

Fotorelacje z działań realizowanych w ramach stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Doświadczone miejsca
jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX
wieku i edukacji dla pokoju.

 

Zabytki ruchome APP (2014-2018)
2015-BM-14-N-O6-Z8(2)-fot.T.Mysliwiec

Szczątki poleglego zolnierza spoczywajace na ziemi niczyjej fot Anna Zalewska

2015-Joachimow Mogily_prezentacja wynikow badan APP fot. Jacek Czarnecki

_DSC9937

_DSC9962

Obszar badań APP opracowanie graf Anna Zalewska i Michal Jakubczak

IMG_5275

Copyright APP. Zdjęcia Anna Zalewska

 

Invalid Displayed GalleryFotorelacje z realizacji projektu pt. „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz
stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury”, przyjętego
do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki