Badania inwazyjne na Ziemi Niczyjej. Studenci Instytutu Archeologii UMCS w trakcie praktyk terenowych (fot. A. Zalewska)