Październik 2015: Podsumowanie

W październiku 2015:

I. kontynuowane były archeologiczne sondażowe badania inwazyjne  na stanowiskach:

a/ Joachimów Mogiły – cel: delimitacja cmentarza wojennego

b/ Bratnia Mogiła  k. leśniczówki M. – cel: dowiedzenie cmentarnego charakteru miejsca

c-d/ Pierwsza linia niemiecka (komparatystyka: w polu i i w Puszczy Bolimiowskiej)  – cel: rozpoznanie obrazu życia w okopach

_DSC1473 _DSC1401

_DSC1470

 

II. kontynuowane były kwerendy

m.in.:

w archiwum miasta Łowicz oraz

w Deutsche Historische Museum i bibliotekach berlińskich, gdzie przeprowadzona została kwerenda archiwalna obejmująca tytuły z roku 1915- 1916 ukazujące kierunek ideologizacji działań wojennych np. tytuły: „Schein Werfer. Bildbelaige zur Armeezeitung Schotz”; „Armeezeitung Scholtz” , „Der Beobachter”,„Berliner Illustrirte Zeitung” 1915-31 –  w szczególności ad. zagadnień odnoszących się do Frontu wschodniego;

Studia odnoszące się do kolekcji listów Hermanna Kränzleina i jego narzeczonej, potem żony Evy, który służył na sześciu różnych odcinkach frontu  zachodniego i jednym na froncie wschodnim (w tym zgłosił się do 2. Batalionu 36 pułku):

11

opracowanie A. Zalewska