CYKL WYKŁADÓW pt. APP. Co to? Dlaczego? Jak? Po co? Z jakim skutkiem?

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów pt.

Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014). Co to? Dlaczego? Jak? Po co? Z jakim skutkiem?

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

I. APP. Co to?

I.1. Dr hab. Anna Zalewska, Archeologia XX wieku. Archeologia Wielkiej Wojny

13 stycznia (środa) 2016, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, g. 11.00, sala audiowizualna II p, ul Wodna 27, Poznań.

 

II. APP. Dlaczego?

II.1. Dr hab. Anna Zalewska, Szczątki, rzeczy, miejsca i obrazy jako uobecnienia naszego trwania w postapokaliptycznym asamblażu z materialnymi pozostałościami po Wielkiej Wojnie (nad Rawką i Bzurą)

14 kwietnia (czwartek) 2016, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, g.13:00, Sala Obrad Rady Wydziału, Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

II. 2. Dr hab. Anna Zalewska, Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie nad Rawką i Bzurą. Dlaczego?

21 kwietnia (czwartek) 2016, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, g. 18:30 sala: 103, budynek 23 (parter).ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa (kampus UKSW- Młociny)

 

III. APP. Po co?

Dr hab. Anna Zalewska, Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie nad Rawką i Bzurą. Po co?

12 maja (czwartek) 2016, na Uniwersytecie Łódzkim, Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w Łodzi. g. 16, sala 108, ul Uniwersytecka, Łódź.

 

IV. APP. Z jakim skutkiem?

Dr hab. Anna Zalewska, Archeologiczne badania terenowe: Rozległy Cmentarz Wojenny z czasów Wielkiej Wojny w Joachimowie Mogiłach oraz  relikty  Ziemi Niczyjej na terenie Puszczy Bolimowskiej 

17 maja (wtorek) 2016, 12:30 Wykład w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie oraz wykładu i objazdu po aktualnie badanych stanowiskach archeologicznych związanych z materialnymi pozostałościami po Wielkiej Wojnie.

V. APP. Jak?

Dr hab. Anna Zalewska, dr Grzegorz Kiarszys, Historia mojej ziemi przeraża nawet umarłych… (Nie)obecność cmentarzy wojennych znad Rawki i Bzury (1915-2015)”.

1 czerwca (środa) 2016, na Międzynarodowej Konferencji  Naukowej CAA PL  (Gdańsk, Ratusz Główny)

cyfrowe krajobrazy wojny-kopia

Zalewska Anna Łódź wykład

bez nazwy-kopia

Anna Zalewska UKSW-wykład-kopia

wykład styczeń 2016