Wykład nt. wyników badań APP oraz znaczenia OPCW – w Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

Dnia 16 października 2019 roku w ramach  seminarium naukowego

pt. „Edukacja oraz świadomość zagrożeń jako determinanty bezpieczeństwa CBRN” 

zorganizowanym z tej okazji XV-lecia działalności Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP w Warszawie zaprezentowane zostały wyniki badań Archeologicznego Przywracania Pamięci o Wielkiej Wojnie oraz wyeksponowana została Rola OPCW w budowaniu świadomości zagrożeń chemicznych.

W informacji na stronie

http://www.akademia.mil.pl/Relacje-zapowiedzi-wydarzen-CSOPBMR/detail,nID,6031

zapisano:

“Rola OPCW w budowaniu świadomości zagrożeń chemicznych była jednym z najbardziej wyczekiwanych wystąpień. Pani dr hab. Anna Zalewska odniosła się w nim także do użycia broni chemicznej na ziemiach polskich w 1915 r. 

 Obecność władz Bolimowa, zwanego polskim Ypres, w osobie pana Patryka Kołosowskiego – zastępcy wójta gminy oraz pani Elżbiety Grodeckiej, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie wraz z uczniami, była świadectwem współpracy Centrum ze społecznościami lokalnymi”.

 

Fotorelacja za:

http://www.akademia.mil.pl/; https://www.facebook.com/AkademiaSzWoj/