WORKSHOPS: INTO THE HISTORY and ARCHAEOLOGY OF WW I IN BOLIMÓW AND CENTRAL POLAND – ROADSIDE LESSONS…

(POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY)

(1914/1915)

W dniach  19-28 sierpnia 2022 W BOLIMOWIE  odbywają się Warsztaty realizowane wraz z Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Bezirksverband Nordbaden (tj. Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi) oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bolimowie.

W warsztatach biorą udział młodzi ludzie z Polski i Niemiec oraz Teamerzy i tłumacz.

Elementem warsztatów są wykłady, zadania terenowe, warsztaty z udziałem zabytków archeologicznych z pola bitwy w rejonie Rawki i Bzury oraz z wykorzystaniem danych historycznych, archeologicznych i teledetekcyjnych

Harmonogram (elementy archeologiczno-historyczne)

Roadside History Lessons – Zentralpolen

WORKSHOP INTRODUCTION INTO THE HISTORY OF WW I IN BOLIMóW AND CENTRAL POLAND (1914/1915)

NIEDZIELA (Sunday) 21.8.2022, 14:30-18:00

Workshop War Cemeteries

PONIEDZIAŁEK (Monday) 22.8.2022, 09:30-13:00

Jeden ze slajdów prezentacji przygotowanej na warsztaty młodzieży polsko niemieckiej cz. 1 (oprac. A.I. Zalewska)

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z historią z perspektywy europejskiej poprzez:

– interakcje międzyludzkie (miejscowej młodzieży, społeczników, pracowników kultury i edukacji oraz Gości z Niemiec)

  • interakcje z materialnymi nośnikami znaczeń, pamięci (zabytki ruchome i nieruchome pola bitwy 1914-1915 roku z okolic Bolimowa i Puszczy Bolimowskiej), które zostaną przedstawione jako materialne przestrogi.

Jeden ze slajdów prezentacji przygotowanej na warsztaty cz. 2 (oprac. A.I. Zalewska)