Nieinwazyjne wsparcie zarządzania dziedzictwem archeologicznym. Program AZP+

Dnia 23 listopada odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konferencja w trakcie której zaprezentowane zostały między innymi wyniki badań z zakresu Archeologii Współczesności, w tym Archeologii Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny.

W trakcie Konferencji stwierdzono, że podstawą ochrony zabytków archeologicznych w Polsce jest zapewnienie im trwania” “Ochrona polega na zachowaniu ich w stanie jak najmniej naruszonym, w miejscu odnalezienia śladów przeszłości. Aby je właściwie chronić, należy je jednak zidentyfikować – zlokalizować, określić ich podstawowe cechy i zasięg. Program AZP+ to propozycja ogólnopolskiej strategii rozpoznawania dziedzictwa archeologicznego metodami nieinwazyjnymi, która ma również zapewnić narzędzia do efektywniejszego zarządzania dziedzictwem”.

Założenia programu AZP+ powstały po szczegółowej analizie obecnego stanu potrzeb, oczekiwań odbiorców i współczesnych możliwości. Są owocem wielomiesięcznej pracy powołanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Zespołu Ekspertów AZP+ oraz pracowników urzędów konserwatorskich i NID.

Polecam uwadze film:

Program AZP+ – nowy rozdział polskiej archeologii

Konferencja została przygotowana w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.