Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

2020-2021

Lata 2020-2021 to okres realizacji projektu pt.

„Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny i dziedzictwo konfliktów zbrojnych jako wyzwanie poznawcze, społeczne i konserwatorskie”

(akronimAFW)

Jest to dążenie do:

– kompleksowego opracowania wyników badań archeologicznych odnoszących się do znalezisk i zabytków ruchomych oraz zabytków nieruchomych, które zostały zinterpretowane jako ślady działań wojennych z lat 1914-1915 w centralnej Polsce w procesie badań przeprowadzonych w latach 1998-2018;

-wypracowania na podstawie konkretnej grupy znalezisk i zabytków ruchomych z czasów I wojny światowej, propozycji klucza interpretacyjnego, który byłby potencjalnie pomocny w waloryzowaniu, kategoryzowaniu, konserwacji pozostałości I wojny światowej;

-upublicznianie na forum lokalnym i krajowym i na forum międzynarodowym – wiedzy na temat procesu archeologicznego, w wyniku którego, do rangi zabytków archeologicznych podnoszone są materialne ślady I wojny światowej na froncie wschodnim.

Odpowiedz

*