Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Przedmiot badań

ARCHEOLOGIA FRONTU WSCHODNIEGO WIELKIEJ WOJNY

Obszar badań

Zobrazowanie obszaru badań będącego podstawą empiryczną ARCHEOLOGII FROTNU WSCHODNIEGO WIELKIEJ WOJNY z uwzględnieniem lokalizacji mogił i cmentarzy wojennych na obszarze w aktualnych granicach administracyjnych 4 gmin poddanych procesowi archeologicznego przywracania pamięci. Literami B1-B35 oznaczono cmentarze zlokalizowane w gm. Bolimów; N1-N11 w gm. Nieborów; NS1-NS10 w gm. Nowa Sucha oraz W1-12 w gm. Wiskitki.

  • czerwoną przerywaną linią oznaczono granice administracyjne 4 gmin;
  • pomarańczową przerywaną linią oznaczono zakres obecności śladów I wojny zlokalizowanych z użyciem teledetekcji archeologicznej oraz z zastosowaniem metod archeologicznych (nieinwazyjnych i inwazyjnych w latach 1998-2018.

OBRAZ OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI. COPYRIGHT A.I. Zalewska, G. Kiarszys.

Ramy chronologiczne przedmiotu badań AFW:

KALENDARIUM DZIAŁAŃ WOJENNYCH NAD RAWKĄ W LATACH         1914-1915

01.08.1914 – data uznawana w historiografii za początek I wojny światowej

Jesień 1914 – Początek walk nad Rawką, poprzedzony przez Rosjan pracami przy kopaniu umocnień na lewym brzegu rzeki

Zimowa Bitwa nad Rawką (styczeń-luty 1915):

miała odwrócić uwagę Rosjan od Prus Wschodnich, gdzie szykowano wielką zimową ofensywę. W wyniku walk pod Bolimowem ucierpiało kilkudziesiąt tysięcy żołnierzy (zabitych, rannych i zaginionych).

styczeń 1915 – pierwsze próby zastosowania przez armię niemiecką broni chemicznej w sytuacjach bojowych na froncie wschodnim

31 stycznia 1915 – oddziały armii niemieckiej wystrzeliły na pozycje zajmowane przez wojska armii rosyjskiej 18 000 pocisków artyleryjskich wypełnionych gazem drażniącym i łzawiącym.

marzec – maj 1915 – Kampania Wiosenna nad Rawką: m.in. ataki minowe strony rosyjskiej, tzw. wojna pod ziemią.

Letnia Bitwa nad Rawką
 (maj – lipiec 1915):

31.05.1915 – pierwszy atak falowy śmiercionośnym chlorem

12.06.1915 – drugi atak falowy śmiercionośnym chlorem

6-7.07.1915 – trzeci atak falowy śmiercionośnym chlorem

16-17.07.1915 – koniec walk nad Rawką: armia rosyjska
wycofała się aż za Wisłę. W ślad za nią podążyła armia 
niemiecka. Do zniszczonych wsi powracają ich mieszkańcy.

Odpowiedz

*