Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

2015-Joachimow Mogily_prezentacja wynikow badan APP fot. Jacek Czarnecki

Odpowiedz

*