Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

DĄBROWA NIEPODLEGŁOŚCI by Anna Zalewska i Jacek Czarnecki APP- FPLH

Odpowiedz

*