Drugi sezon badań terenowych nad Rawką rozpoczęty!

Sezon II

Prace archeologiczne w ramach projektu pt.:

„ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”.

Zadania planowane na kwiecień – lipiec 2015

archeologiczne prace badawcze o charakterze inwazyjnym

na terenie: Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewice, Gmina Bolimów, obszar AZP 61-58:

1/  Puszcza Bolimowska – Nadleśnictwo Radziwiłłów – okolice miejscowości Joachimów Mogiły

2/ Puszcza Bolimowska -Nadleśnictwo Skierniewice – na zachód od szosy Bolimów – Skierniewice, przy Trakcie Budnickim,

cel badań:

określenie specyfiki materialnych pozostałości po działaniach zbrojnych w okresie grudzień 1914- lipiec 1915

I. obraz śmierci:

obszar byłej “Ziemi Niczyjej”

II. obraz życia:

potencjalny lazaret z ok I wojny światowej oraz  elementy obozowiska* z okresu I wojny światowej

Uwaga: w związku z dyrektywami konserwacji zapobiegawczej, które obraliśmy jako zasadne i wiążące dla naszych badań – inwazyjnie przebadamy te obiekty, które w sposób szczególny narażone są na zniszczenie, bądź już zostały częściowo zniszczone.

Prace terenowe aktualnie realizują Członkowie Zespołu Naukowego APP mgr Michał Jakubczak i mgr Bartłomiej Klęczar oraz Firma Archefach Adam Falis  wraz z zaproszonymi do współpracy archeologami.

Od lipca dodatkowo, w teren wyruszą Anna Zalewska i Katarzyna Skrzyńska (IAE PAN) wraz z zaproszonymi do współpracy archeologami i praktykantami.

 

Zadania planowane na luty i marzec 2015 – ZREALIZOWANE !

1) archeologiczne badania powierzchniowe (Obszary 4 i 5);

2) prace inwazyjne: w pasie kolizji obiektów stanowiących pozostałości działań zbrojnych z l. 1914-1915 oraz rozbudowy drogi Bolimów – Skierniewice 705, która od początku kwietnia będzie poszerzana;

– staramy się wyeksplorować, zadokumentować i zinterpretować te obiekty związane z konfliktami XX wieku, które ulegną zniszczeniu w trakcie prac drogowych;

mapa droga

3) badania geofizyczne (magnetyka) na obiektach cmentarnych oraz w innych miejscach, które staramy się rozpoznać i zinterpretować przy jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytkową.

transzeja na magnetyce