II SESJA SPRAWOZDAWCZA oraz panel dyskusyjny pt. ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1915-2015)

APP Plakat informacyjny 2 sesja sprawozdawcza-kopia 2

Zapraszamy zainteresowanych wynikami naszych badań.

Jednocześnie, bardzo  proszę o możliwie szybkie potwierdzenie woli udziału w spotkaniu (w terminie do 13 grudnia)

ze względów technicznych – ilość miejsc jest ograniczona,

z uszanowaniem,

Anna Zalewska (azalew@op.pl)