ARCHEOLOGICZNE BADANIA NIEINWAZYJNE I INWAZYJNE NAD RAWKĄ I BZURĄ

TRWA TRZECI SEZON BADAWCZY PROJEKTU “ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE:

Cele projektu to:

– zdiagnozowanie i zadokumentowanie aktualnej kondycji krajobrazu pobitewnego I wojny światowej na Froncie Wschodnim w Centralnej Polsce, w rejonie dorzecza Rawki i Bzury, w tym zarejestrowanie, interpretacja i reprezentacja materialnych reliktów wojny pozycyjnej jaka rozgrywała się na tym obszarze od grudnia 1914 do lipca 1915 roku

W SEZONIE TRZECIM PROWADZIMY

I) BADANIA NIEINWAZYJNE (ZAD. 2):

  • tzw POWIERZCHNIÓWKI: AKTUALNIE PROWADZONE SĄ  W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBSZARU BADAŃ;
  • BADANIA GEOFIZYCZNE: – GPR  na stanowiskach JOACHIMÓW MOGIŁY: tzw. ZAPOMNIANA NEKROPOLIA i w KONTEKŚCIE tzw. KRATERU 226 i – MAGENTYKA  na stanowiskach BOLIMÓW/ ZIEMIARY, STANOWISKA ROZPOZNANE NA PODSTAWIE DANYCH Z  NALOTU LOTNICZEGO  I LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO W OBRĘBIE GMIN BOLIMÓW I NOWA SUCHA.
  • ANALIZA: –  ZDJĘĆ LOTNICZYCH  OBSZARU BADAŃ(WYKONANYCH W LIPCU 2016 R. W RAMACH PROJEKTU APP PRZEZ PRF. DR HAB. WŁODZIMIERZA RĄCZKOWSKIEGO) ORAZ – NUMERYCZNEGO MODELU TERENU POWSTAŁEGO NA BAZIE DANYCH Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO OBSZARU BADAŃ;

Projekt APP - UJAWNIONE CMENTARZE I MOGIŁY WOJENNE W 2015 r w ramach projektu APP-kopiaArcheologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie, zobrazowanie cmentarzy zadokumentowanych w toku projektu z wykorzystaniem danych ALS (Copyright APP).

II) BADANIA INWAZYJNE (ZAD. 3)

PROWADZONE SĄ NA STANOWISKACH W MIEJSCOWOŚCIACH JOACHIMÓW MOGIŁY, WOLA SZYDŁOWIECKA, BORZYMÓWKA, WÓLKA ŁASIECKA;

_DSC8860

_DSC8913

_DSC8929

ZDJĘCIE WYKONANE W TRAKCIE INWAZYJNYCH  BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH w gm. Nieborów  i gm. Bolimów (m. Joachimów Mogiły) (fot. Anna Zalewska 2016, Copyright APP)

III) TRWAJĄ KWERENDY ARCHIWALNE (ZAD. 1) ORAZ PROCES USPOŁECZNIANIA/ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O WIELKIEJ WOJNIE I JEJ NASTĘPSTWACH (MATERIALNYCH, SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH etc.) (ZAD. 4 i 5). 

_DSC8809_DSC8792

_DSC8826

ZDJĘCIA POWYŻEJ WYKONANE ZOSTAŁY W TRAKCIE DNI BOLIMOWA, GDZ ARCHEOLODZY PREZENTOWALI WYNIKI BADAŃ I ZBIERALI (PRZY WSPARCIU  STOWARZYSZENIA INICJATYWA ZIEMI BOLIMOWSKIEJ) PODPISY OSÓB POPIERAJĄCYCH PROCES TWORZENIA MIEJSCA PAMIĘCI NA ODKRYTYM Z UŻYCIEM METOD ARCHEOLOGICZNYCH CMENTARZU WOJENNYM W MIEJSCOWOŚCI JOACHIMÓW MOGIŁY, GDZIE   SPOCZYWAJĄ SZCZĄTKI  ŻOŁNIERZY ARMII ROSYJSKIEJ I NIEMIECKIEJ, KTÓRZY POLEGLI NAD RAWKĄ W LATACH 1914-1916

(fot. Anna Zalewska 2016, Copyright APP)

NASZE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU:

– wzbogacenie bardzo ograniczonej wiedzy o życiu i śmierci żołnierzy w okopach na Froncie Wschodnim poprzez korelację wyników badań archiwalnych (analiza źródeł pisanych, ikonograficznych i kartograficznych) i archeologicznych (analiza materialnych pozostałości po polu bitwy rozpoznawanych poprzez archeologiczne badańia nieinwazyjne i inwazyjne);
– przywracanie pamięci o wydarzeniach z relatywnie bliskiej przeszłości poprzez unaocznienie ewokatywnego i pouczającego charakteru materialnych pozostałości po froncie wschodnim pierwszej wojny światowej, zwłaszcza po atakach gazowych i wojnie minowej, do których doszło na badanym obszarze w latach 1914-1915.