ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI. TEORIA I PRAKTYKA

Zespół Naukowy powołany do realizacji projektu

„Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie“ (APP)

przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie zapraszają

17 czerwca 2016 r.

na konferencję naukową pt.

ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI.

TEORIA I PRAKTYKA

ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI 17.06.2016-kopia

PROGRAM KONFERENCJI:

CZĘŚĆ I: 9.00- 12.30

PRAKTYKA A TEORIA: BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Z ZAKRESU ARCHEOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI

Miejsce obrad: Sala Konferencyjna (202) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

 

Przywitanie Gości i otwarcie konferencji

Organizatorzy

 1. Formalno-prawna problematyka archeologii współczesnej 

Dr Adam Grajewski

 

 1. Urbex jako przejaw pozainstytucjonalnych poszukiwań w zakresie archeologii współczesności (2016)

Dr Kornelia Kajda, dr Dawid Kobiałka

 1. Archeologia XXI wieku. Cele, założenia i wyniki badań projektu „Kampus jako stanowisko archeologiczne“ realizowanego w latach 2014-2015

Lic. Szymon Domagała, mgr Norbert Sosik, Karolina Czyżniak, Patryk Czajkowski,

 1. Multidyscyplinarne badania bliskiej przeszłości Górnych Łużyc realizowane w projekcie “Tormersdorf-Toporów”  (2014 -2019)

Dr Paweł Konczewski, Dr Jacek Szczurowski

 1. Lokalna pamięć a archeologiczne ślady niedawnej przeszłości w projekcie „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej“ (2014-2019)

Dr Olgierd Ławrynowicz

Pytania i dyskusja (15’)

***

 1. Archeologia Pamięci. Założenia teoretyczna i praktyka realizacji projektu “Heritage and Threat” (HeAT)  (2015-2018)

Dr Małgorzata Karczewska

 1. Kwestia re-prezentacji i aktywizacji wyników badań realizowanych w ramach projektu „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury” (2014-2018)

Dr hab. Anna Zalewska oraz Członkowie Zespołu APP

 1. Materialne pozostałości XX wieku jako odkrycia przypadkowe. Przykład długofalowego opracowywania wyników badań przedinwestycyjnych poprzedzających budowę autostrady Wolności (st. nr 9 Bolimów oraz st. nr 2 Joachimów Mogiły)

Dr Piotr Świątkiewicz, mgr Karol Natkański

 1. Archeologiczne rozpoznanie umocnień rosyjskich z okresu I wojny światowej w rejonie wsi Miedniewice (gm. Wiskitki)

Mgr Dariusz Wyczółkowski, mgr Dorota Cyngot

 1. Komunikat o odkryciach cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej podczas budowy drogi ekspresowej S8 w okolicy wsi Nowa Osuchowa (gm. Ostrów Mazowiecka) oraz Krajewo-Korytki (gm. Zambrów)

Mgr Marek Milewski

Pytania i dyskusja

Przerwa kawowa

***

CZĘŚĆ II: 13.00 -14.30

DEBATA/ DYSKUSJA pt.

Czy archeologia współczesności jest nam potrzebna?

Miejse obrad: Sala Konferencyjna (202) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Zaproszeni do czynnego udziału do debaty/ dyskusji Goście:

Prof Maria Blomberg, Prof dr hab Marian Głosek, Prof dr hab. Stanisław Tabaczyński,

Prof dr hab Przemysław Urbańczyk, Prof dr hab. Jacek Woźny, dr hab Arkadiusz Marciniak;

mgr Jakub Wrzosek, dr hab Maciej Karczewski, dr Adam Grajewski

Moderator: Anna Zalewska (APP)

Zapraszamy do udziału w debacie / dyskusji wszystkich uczestników Konferencji

 

***

CZĘŚĆ III: 15.00 -16.00

Miejse promocji: Sala Erazma Majewskiego PMA w Warszawie

PROMOCJA KSIĄŻKI pt. „ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI

tomu 1 serii wydawniczej “Pierwszy Kongresu Archeologii Polskiej”

Warszawa 2016 (red. A. I. Zalewska), której Autorami są:

prof dr hab. Maria Blomberg,

mgr Joanna Borowska,

mgr Ryszard Cędrowski

prof dr hab. Marian Głosek,

prof dr hab. Andrzej Kola,

dr Paweł Konczewski,

mgr Olaf Popkiewicz,

dr Dominika Siemińska,

mgr Andrzej Święch,

prof ndzw. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk,

prof ndzw. dr hab. Maciej Trzciński,

mgr Piotr Wawrzyniak,

dr Wiesław Więckowski

prof dr hab Jacek Woźny

mgr Jakub Wrzosek

dr hab Anna I. Zalewska

W programie promocji zaplanowano wystąpienia:

Dr hab. Krzysztofa Walenty Prezesa Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Prof dr hab Zbigniewa Kobylińskiego – Redaktora Serii „Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej”

Prof nadzw. UAM Arkadiusz Marciniak – recenzent publikacji „Archeologia Współczesności“

Dr hab. Anna I. Zalewska – prezentacja Autorów oraz charakterystyka publikacji „Archeologia Współczesności”

Będzie możliwy zakup ww. tomu w cenie promocyjnej.

 ok ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI 17.06.2016-kopia


Z poważaniem,

Organizatorzy Konferencji

Kontakt:

Anna Zalewska

(Instytut Archeologii UMCS,

Instytut Archeologii i Etnologii PAN,

Kierownik Zespołu Naukowego APP)

azalew@op.pl

 

Hanna Pilcicka Ciura

(Zarząd SNAP Oddział w Wrszawie)

snapsekretariatwaw@wp.pl