7 listopada 2016: Wizyta w Polsce Pana Ambasadora Ahmeta Üzümcü, Dyrektora Generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)

W dniu 7 listopada 2016 r w Warszwie odbyło się spotkanie z Ambasadorem Ahmetem Üzümcu, Dyrektorem Generalnym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), będącej laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2013 za działania na rzecz likwidacji zasobów broni chemicznej na świecie

Temat przewodni spotkania:

Likwidacja broni chemicznej. Wyzwania polityczne i technologiczne.

Jako członek Advisory Board on Education and Outreach Organizacji (OPCW) zostałam zaproszona na spotkanie w trakcie którego podejmowane były  sprawy kluczowe dla współpracy Państwa Polskiego z OPCW. Dziękuję za zaproszenie.

2016 DG OPCW gen Różański Anusia

 O godzinie 15:30 w Audytorium im. I. Mościckiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75 ) Pan Ahmet Üzümcu, Dyrektor Generalny OPCW miał bardzo interesujący wykład na temat istoty Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), dotychczasowych osiągnięć, bieżących zadań oraz planów na przyszłość.

Podniesiona została także kwestia potrzeby propagowania również w Polsce wiedzy o KONWENCJI  (Chemical Weapons Convention) o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 30 lipca 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i sygnowanej przez Rząd Polski w 1993 r. vide http://www.ipo.waw.pl/pl/konwencja/konwencjapdf.pdf

 

W dyskusji po wykładzie Dyrektora Generalnego OPCW padło wiele interesujących pytań i odpowiedzi. Jako bardzo istotną traktuję zwłaszcza opinię wyrażoną przez Dyrektora Generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) na temat znaczenia i wartości miejsc w których doszło do użycia broni chemicznej, również w odległej przeszłości. Pan Ahmet Üzümcu zgodził się z tezą, że tego typu miejsca winny być przez współczesnych traktowane jako przestrogi, a wiedza na ich temat winna być pogłębiana i upowszechniana. Podkreślił przy tym, że w trakcie wizyt w Belgii (Flanders Field Museum) oraz na Słowenii (Isonzo Musee) docenił fakt, że mógł poznać historię wykorzystania broni chemicznej przez walczące strony.

Pozostaje mieć nadzieję, że również w naszym kraju powstanie Muzeum, w którym przedstawiona zostanie, w sposób wysoce merytoryczny i refleksyjny historia użycia broni chemicznej przez armię niemiecką w styczniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 1915 na terenie dzisiejszej Polski.

 

Poniżej, moja propozycja złożona OPCW:

Dr Anna Zalewska (…) discussed the possibility of using material remnants of past chemical weapons use to testify, in a non-verbal way, to the need to prevent their re-emergence. These tangible and visible connections with the past are increasingly being recognised as necessary in order to reach public audiences more effectively. Dr Zalewska noted that former “gas-scapes” (places where chemical weapons had been used in the past) could serve as significant warning monuments.

Dr Zalewska used a case study from Poland to illustrate her points, noting that there was very little public awareness about the history of chemical weapons use, and especially about the value and significance of the Convention, in the region studied (Central Poland). Stimulating individuals, local communities, institutions (including the OPCW), and National Authorities to care about the issue could be accomplished through identifying, documenting, and presenting physical, verbal, and visual evidence of past experiences in relation to chemical weapons to protect the norms enshrined in the Convention in the future.

 

Zainteresowanych współpracą w zarysowanym powyżej zakresie uprzejmie proszę o współpracę,

z uszanowaniem,

Anna Zalewska

azalew@op.pl

imgres

Z informacjami na temat OPCW można zapoznać się na stronach:
https://www.opcw.org/
tam niestety
Nothing found for “bolimow”.
oraz na stronach MSZ:
http://www.haga.msz.gov.pl/pl/o_ambasadzie/staly_przedstawicel_rp_przy_opcw/aktualnosci_opcw/poznaj_historie_bolimowa___polskiego_ypres
tam m.in:
Poznaj historię Bolimowa – polskiego Ypres
“W związku z 100. rocznicą pierwszego ataku gazowego podczas I wojny światowej pod Ypres w Belgii, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze przygotowała film o Bolimowie – polskim Ypres. Projekt wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Pod Bolimowem gazu bojowego użyto 31 maja 1915 roku, około miesiąc po tym, gdy tej broni użyto pod Ypres. Był to pierwszy podczas I wojny światowej atak tego typu na froncie wschodnim. Bolimów leży 50 km na zachód od Warszawy nad rzeką Rawką. Choć historia bitwy w tym miejscu jest mało znana, to pozostałości trzykrotnego ataku gazowego są wciąż pogrzebane w pobliskich lasach i badają je naukowcy (Uzupełnienie AZ: badania te, w sposób systematyczny są prowadzone od roku 1914 w ramach projektu Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie vide szczegóły: zakładka PROJEKT APP).

Aby przypomnieć o tragicznych wydarzeniach w Polsce, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze przygotowała film o Bolimowie.

Mimo międzynarodowych zakazów, broń chemiczna po I wojnie światowej była stosowana wielokrotnie. Nie tylko w  XX wieku, lecz także podczas współczesnego konfliktu w Syrii. Wzmacnianie pamięci o Ypres i Bolimowie to jeden z elementów dążenia do świata wolnego od broni chemicznej, na rzecz którego pracuje, uhonorowana pokojową nagrodą Nobla w 2013 roku, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze.”

***

http://www.haga.msz.gov.pl/pl/o_ambasadzie/staly_przedstawicel_rp_przy_opcw/polska_w_opcw/

tam m.in:

“Polska podpisała CWC jako jedno z pierwszych państw 13 stycznia 1993 r. i stała się członkiem OPCW od momentu powstania Organizacji tj. od 29 kwietnia 1997 r. W 2001 r. przyjęta została ustawa o wykonywaniu Konwencji w Polsce (Organem Narodowym jest Minister Spraw Zagranicznych).

Polska terminowo złożyła wszystkie wymagane deklaracje (deklaracje początkowe; coroczne deklaracje przemysłowe składane na jesieni w odniesieniu do planowanej produkcji i na wiosnę w odniesieniu do produkcji w roku ubiegłym; coroczne deklaracje dot. narodowych programów ochrony przed bronią chemiczną zgodnie z Art. X CWC) oraz wypełniła zobowiązania dot. przekazania pomocy zgodnie z Art. X (wpłata na fundusz w wysokości 50 tys. guldenów, czyli ponad 20 tys. euro). 6 listopada 2009 r. w życie weszła dwustronna umowa z OPCW ws. przywilejów i immunitetów Organizacji (podpisana w Hadze w sierpniu 2008 r.; ratyfikowana we wrześniu 2009 r.). Polska regularnie przyjmuje inspekcje przemysłowe OPCW.

Polacy przewodniczyli wszystkim organom politycznym Organizacji, tj. Radzie Wykonawczej oraz Konferencji Państw Stron. Pan Krzysztof Paturej pełnił od maja 1998 r. do maja 1999 r. rolę Przewodniczącego Rady, a od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. funkcję Przewodniczącego Konferencji Państw Stron Konwencji. W 2013 r. od 8 do 19 kwietnia pan Paturej przewodniczył Trzeciej Konferencji Przeglądowej Konwencji o zakazie broni chemicznej, która zakończyła się konsensusowym przyjęciem dokumenty końcowego. Polacy są obecni także w organach pomocniczych OPCW oraz ciałach doradczych m.in. w Radzie Naukowo-Doradczej. W ramach OPCW Polska była także zaangażowana w koordynowanie wykonywania Artykułu X Konwencji, poświęconego pomocy i ochronie w przypadku możliwości użycia broni chemicznej.

Szczególna rola RP w promocji Konwencji o zakazie broni chemicznej wynika z faktu, iż Polska, jako jedyny sponsor (autor), corocznie wprowadza pod obrady I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych projekt Rezolucji ws. implementacji CWC. Dotychczas ww. rezolucja zawsze była przyjmowana w drodze konsensusu.”

AZ: Do chwili obecnej w Polsce miały miejsce trzy  wizyty Dyrektorów Generalnych OPCW. Pierwsza odbyła się w grudniu 2009 r. ówczesny Dyrektor Generalny Organizacji Regelio Pfirter, kolejna wizyta miała miejsce w listopadzie 2010 r. Aktualny Dyrektor Generalny OPCW Ahmet Üzümcü odbył wówczas rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagraniczny, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ostatnia wizyta miała miejsce w roku 2016 również z udziałem Dyrektora Generalnego OPCW Ahmeta Üzümcü. Informacji na temat przebiegu i następstw  tej wizyty można się spodziewać na stronach MSZ.

“W ramach OPCW Polska promuje podejmowanie tematów ważnych dla przyszłości reżimu zakazu broni chemicznej. Jednym z nich jest bezpieczeństwo chemiczne (chemical safety and security). Wsparcie wysiłków państw celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa instalacji i substancji chemicznych jest bardzo ważne w dobie globalizacji i ekspansji przemysłu chemicznego na świecie. Polska uważa, iż OPCW w przyszłości nie powinna zatracić swych podstawowych funkcji związanych z eliminacją broni chemicznej, lecz jednocześnie powinna ewoluować w kierunku rozwoju zdolności w zakresie redukcji zagrożeń związanych z nieautoryzowanym użyciem toksycznych chemikaliów, m.in. przez aktorów pozapaństwowych.”