Ustanowienia Ossuarium Żołnierzy Wielkiej Wojny i ceremonia pochówku szczątków żołnierzy poległych w latach 1914-1915 w rejonie Rawki i Bzury

 

Zaproszenie

na upamiętnienie setnej rocznicy ZAKOŃCZENIA PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 

oraz 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Dnia 1 grudnia 2018 roku

odbędzie się   Ceremonia pochówku  szczątków żołnierzy poległych w latach 1914-1915  w rejonie Rawki

i odnalezionych w wyniku Archeologicznego Przywracania Pamięci o Wielkiej Wojnie

oraz

ustanowienie Ossuarium Wielkiej Wojny.

na Cmentarzu Wojennym w Joachimowie Mogiłach w Puszczy Bolimowskiej

a także

Uroczyste otwarcie pomnika historii  w postaci żywego pomnika przyrody Dąbrowa Niepodległości.

 

PROGRAM    WYDARZENIA

1 grudnia 2018 (sobota)

godz. 11:00

Ceremonia pochówku oraz modlitwa ekumeniczna za poległych i ofiary wojen, w tym ofiary broni chemicznej.

Miejsce: Joachimów Mogiły – Cmentarz Wojenny

 

godz. 13:00

Uroczyste otwarcie pomnika historii  w postaci żywego pomnika przyrody Dąbrowa Niepodległości.

Miejsce:

Puszcza Bolimowska, teren wskazany przez  Wspólnotę Lasów Osady Bolimów w Bolimowie

Miejsce: Puszcza Bolimowska, teren wskazany przez  Wspólnotę Lasów Osady Bolimów w Bolimowie

 

godz. 14:30

Prezentacja wyników badań naukowych w ramach projektu  pt. Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury

(Zespół APP)

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Bolimów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią nieodległej przeszłości oraz materialnych i mentalnych po niej pozostałości.

Szczegóły dot. wydarzenia 1 grudnia 2018 również  na stronach pozostałych  organizatorów oraz na plakatach.

***

Uroczystości I grudnia  rozpoczną się od godz. 11:00 na Cmentarzu Wojennym z okresu Wielkiej Wojny w Joachimowie Mogiłach (gmina Bolimów, woj. Łódzkie), który został rozpoznany w wyniku badań archeologicznych jako cmentarz wojenny na którym spoczywają żołnierze armii rosyjskiej i niemieckiej, polegli w toku walk w latach 1914- 1915 w rejonie Rawki i Bzury. Precyzyjna liczba żołnierzy poległych w tym rejonie nigdy dotychczas nie została określona. Wg estymacji liczba poległych wynosi od około 70 000 do 100 000 poległych w okresie od grudnia 1914 do lipca 1915 roku. Polegli żołnierze spoczęli na lokalnych cmentarzach wojennych oraz na byłym polu bitwy.

W trakcie uroczystości 1 grudnia 2018 roku ustanowione zostanie Ossuarium Żołnierzy Wielkiej Wojny na Cmentarzu Wojennym w Joachimowie Mogiłach oraz odbędzie się Ceremonia pochówku szczątków bezimiennych żołnierzy odnalezionych w wyniku prac archeologicznych. Pochowane zostaną szczątki bezimiennych żołnierzy obydwu stron walczących w rejonie Rawki i Bzury tj. Armii Cesarstwa Niemieckiego i Armii Imperium Rosyjskiego.

W wyniku analiz antropologicznych i medyczno-sądowych stanowiących element realizacji projektu „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie” (APP) zlokalizowano i rozpoznano szczątki co najmniej 80 poległych żołnierzy, spośród których szczątki pięciu poległych zostały uprzednio pochowane na Cmentarzu Wojennym w Budach Grabskich, zaś szczątki co najmniej 50 poległych spoczną 1 grudnia 2018 roku na Cmentarzu Wojennym w Joachimowie Mogiłach w centralnym kopcu mogilnym, zrekonstruowanym i uczytelnionym z poszanowaniem substancji pierwotnej i pierwotnej formy cmentarza wojennego.

Część z odnalezionych szczątków pozostała in situ tj. w miejscach ich odnalezienia zgodnie z wyjściowym założeniem – tj. w tych przypadkach, w których został dowiedziony z użyciem metod archeologicznych cmentarny charakter pierwotnego miejsca spoczynku poległych. Założeniem projektu APP było nie rozkopywanie cmentarzy, ale ich lokalizacja, uczytelnianie i upamiętnianie, jako miejsc formalnie podlegających bezczasowej ochronie.

Istotnym elementem uroczystości dnia 1 grudnia będzie modlitwa ekumeniczna za wszystkich  poległych i ofiary wojen, w tym ofiary broni chemicznej.

Po ceremonii i modlitwie na centralnej mogile poświęcone zostaną krzyże: rzymsko katolicki/ ewangelicki oraz prawosławny oraz umieszczona tabliczka z napisem:

OSSUARIUM ŻOŁNIERZY WIELKIEJ WOJNY
NA CMENTARZU WOJENNYM W JOACHIMOWIE MOGIŁACH

W latach 1914-1915 w rejonie Rawki i Bzury poległy dziesiątki tysięcy żołnierzy
Armii Imperium Rosyjskiego oraz Armii Cesarstwa Niemieckiego, wśród nich liczni Polacy. Wielu spośród żołnierzy nigdy nie zostało pochowanych. Ich szczątki pozostały na pobojowisku.

W dniu 1 grudnia 2018 w Ossuarium tym pochowano szczątki, co najmniej 50 żołnierzy [MNI ~ 50]
podjętych z pobojowiska w wyniku badań archeologicznych realizowanych
w latach 2014-2018 w ramach projektu pt. „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
                                         Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim                                        oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury”.

więcej vide: 

Galeria