Prezentacja wyników badań APP na Czwartej Konferencji Przeglądowej Konwencji ds Zakazu Broni Chemicznej 27 listopada 2018 w World Forum w Hadze

 
 

Dnia  27 listopada w Hadze zaprezentowane zostały wyniki badań APP w trakcie wykładu pt. PRZESZŁOŚĆ JAKO REPOZYTORIUM OSTRZEŻEŃ
PRZYDATNE DLA PRZYSZŁOŚCI BEZ BRONI CHEMICZNEJ

(w j. ang. THE PAST AS THE REPOSITORY OF WARNINGS USEFUL FOR THE FUTURE WITHOUT CHEMICAL WEAPON)

     

(Foto by OPCW)

Lecture by Anna Zalewska, Member of the OPCW Advisory Board on Education and Outreach,

to the Fourth Review Conference of the Chemical Weapons Convention (The Hague, 27 November 2018).