Opracowanie zabytków metalowych AFW

Zainicjowany został kolejny etap realizacji celów projektu Archeologia Frontu Wschodniego polegający na opracowaniu naukowym stanowiącym efekt  wyboru, analiz, interpretacji i konserwacji zabytków metalowych, ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości broni i amunicji artyleryjskiej oraz na opisie specyfiki tej grupy zabytków, w tym stanu ich zachowania (na tle zbioru zabytków metalowych) z okresu I wojny światowej z Centralnej Polski