Profesor Stanisław Tabaczyński (1930-2020) Pożegnanie prekursora poszerzania granic archeologii

Dnia 28 listopada 2020 odszedł na wieczny spoczynek, Pan Profesor Stanisław Tabaczyński.

Profesor  obchodził w tym roku piękny Jubileusz dziewięćdziesiątych Urodzin (ur. 1 kwietnia 1930 r.).

Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia i zasługi Pana Profesora Stanisława Tabaczyńskiego. Był wybitnym polskim archeologiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Miał ogromne osiągnięcia w obszarze archeologicznych badań terenowych oraz teoretycznych. Zwykł nazywać swą aktywność “teorio-praktyką”.

Wiele  inicjatyw naukowych Pana Profesora Stanisława Tabaczyńskiego dotyczyło teorii i antropologii kultury oraz metodologii badań archeologicznych. Był autorem licznych prac naukowych. Pan Profesor Stanisław Tabaczyński przekazał wiedzę nt. Metodologii wielu adeptom archeologii, również na UMCS.

Pan Profesor, mimo że przeszedł na emeryturę w roku 2000, niemal do końca  swych dni (do czasu pandemii) aktywnie uczestniczył w inicjatywach badawczych, skupiając grono naukowców archeologów, antropologów, przyrodników wokół wspólnych projektów m.in. Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza.

Profesor Tabaczyński był odważnym Myślicielem, m.in. Prekursorem poszerzania granic myślenia o archeologii w naszym kraju a także wyjątkowym, wielkim Człowiekiem.

Niech spoczywa w pokoju.

Pogrzeb Pana Profesora odbył się 9 grudnia 2020 na Cmentarzu Powązkowskim (Powązki Wojskowe). Stanisław Tabaczyński spoczą obok Małżonki Eleonory Tabaczyńskiej.

ŚP Stanisław Tabaczyński (1930-2020), Poznań 2009.

Oprac. treści wpisu: Anna Zalewska.

Fotografie: Hanna Kowalewska-Marszałek (IAE PAN) oraz Ewa Domańska (UAM).