Opracowanie zabytków szkalnych AFW

Z końcem listopada sfinalizowane zostało uszczegółowione opracowywanie w formie pisemnej znalezisk szklanych, w tym zabytków szklanych – jednej z surowcowych kategorii zabytków Archeologii Frontu Wschodniego.

Prace nad opracowaniem i interpretacją zabytków szklanych, będących materialnymi pozostałościami działań wojennych w latach 1914-1915, rejonie Bzury i Rawki, w tym nad uzasadnieniem wydzielenia wybranych zabytków szklanych ze zbioru znalezisk masowych przeprowadziła mgr Kamila Baturo z Muzeum Miasta Warszawy:

“Znaczna większość z 1265 znalezisk szklanych odnalezionych w ramach realizacji celów badawczych archeologii frontu wschodniego, w wyniku badań archeologicznych, zaliczona została do kategorii tak zwanego „szkła gospodarczego”, to jest: szkła zasobowego i opakowaniowego, szkła płaskiego (okiennego), czy szklanych fragmentów różnego typu wyposażenia. Bardzo nieliczne przedmioty zakwalifikować można do kategorii rzeczy osobistego użytku, takie jak pojedyncze sztuki szkła naczyniowego, czy kieszonkowe lusterka. Są to więc głównie przedmioty wytwarzane na masową skalę, pochodzące w dodatku z okresu chronologicznie niezbyt odległego od czasów współczesnych. Wydawałoby się wobec tego, że ich określenie i precyzyjne datowanie nie powinno sprawiać większych problemów. Paradoksalnie jednak – pomimo że szkło gospodarcze stanowi zwykle znaczną część materiału archeologicznego odkrywanego w trakcie prac wykopaliskowych, procentowo niekiedy zbliżoną do zbiorów ceramiki – w warunkach polskich stanowi ono najsłabiej jak dotąd opracowaną kategorię zabytków archeologicznych, co skazuje nas automatycznie na korzystanie głównie z obfitej – na szczęście – literatury obcej.” (za: K. Baturo).

Szczegóły na temat szkła i znalezisk szklanych zostaną opublikowane w pracy Archeologia Frontu Wschodniego jako wyzwanie… (w opracowaniu).

Czworoboczny szklany pojemnik z bezbarwnego szkła, z krótką cylindryczną szyjką i prostym, formowanym wylewem o wymiarach korpusu 3,0×1,8 cm. Na ściance korpusu odciśnięty napis „AПTEK[.]” wykonany cyrylicą i fragment rysunku przypominającego firmowe logo. Fragment odnaleziono w trakcie badań archeologicznych w Puszczy Bolimowskiej we wsi Joachimów Mogiły (foto Angelika Bachanek, AFW w opracowaniu).