Archeologia Frontu Wschodniego

Finalizujemy Etap 3 –realizacji projektu Archeologia Frontu Wschodniego tj. opracowywanie zabytków wg kategorii surowcowych i funkcjonalnych

Trwa proces konserwacji wybranych zabytków metalowych i ich opis (z uwzględnieniem wniosków z procesu konserwacji odnośnie specyfiki, w tym ze stanu zachowania przedmiotów metalowych z okresu 1914-1918 podniesionych w ramach procesu poznawczego do rangi archeologicznych metalowych zabytków wydzielonych i masowych.

Jednocześnie trwa realizacja zadania przewidzianych na Etap 4 – tj. opracowywanie treści publikacji naukowej w której zawrzemy wyniki naszych badań.

A tym czasem ukazały się kolejne artykuły w których staramy upubliczniać wiedzę nt. nieodległej przeszłości i jej styków i połączeń z Tu i Teraz

zob. m.in.:

A. Zalewska  (2020) The Use of Chemical Weapons on the Eastern Front of World War One (1915) and its Material And Discursive Remains, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 35(2020), 243-273.

A. Zalewska, D. Cyngot  (2020) Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historia rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego, społecznego, Folia Archaeologica Posnaniensis 25, 407-439.