Materialne pozostałości po zapleczu socjalno-bytowym na froncie wschodnim Wielkiej Wojny (kategoria 6)

Archeologia daje wgląd w aspekty wojny, które pozostawiły po sobie ślady materialne. Są to m.in. fragmenty metalowych przedmiotów, stanowiące pozostałości aprowizacji stron walczących w latach 1914-1915 w rejonie Rawki i Bzury.

Uwzględniając metalowe znaleziska archeologiczne zagadnienie to opisała mgr archeologii Angelika Bachanek:

“Podstawą zaopatrzenia zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny jest stabilna sytuacja na rynku rolnym, która zapewnia danemu państwu potrzebne zapasy produktów niezbędnych do funkcjonowania. Tymczasem wojna, która wybuchła w 1914 roku spowodowała ogromne trudności w sferze produkcji rolnej zwłaszcza w Europie Środkowej. Złożyło się na to kilka czynników, z których główne to pobór do wojska zdolnych do pracy mężczyzn uprzednio czynnie zaangażowanych w produkcję płodów rolnych, brak nawozów sztucznych i nasion oraz rekwizycje koni. (…) Problem z wyżywieniem żołnierzy narastał wraz ze zwiększaniem się liczebności wojsk, ograniczone możliwości transportowe powodowały, że żołnierze musieli korzystać z zasobów obszarów znajdujących się w pobliżu działań wojennych”.

…by dowiedzieć się więcej zachęcamy do lektury publikacji ARCHEOLOGIA FRONTU WSCHODNIEGO JAKO WYZWANIE…, która wkrótce ukaże się drukiem.

Archeologia Frontu Wschodniego, foto A. Bachanek, AFW 2021

PYTANIE KONKURSOWE NR 2

DO KOGO NALEŻAŁ (TEORETYCZNIE) TAKI ZESTAW:

“Pieprz (0,75g) i sól (40g), masło lub słonina (20g), mąka do przypraw (20g), a także herbata (2g) i cukier (25g), to najlżejsze elementy racji dziennej w wojsku rosyjskim, na którą składały się także bardziej ‘zasadnicze’ artykuły spożywcze, jak: chleb żytni razowy (800g), suchary (700g), mięso (400g), oraz jarzyna twarda /suszona (120g) i świeża (250g)”?

NA ODPOWIEDZI na pytania CZEKAMY POD ADRESEM azalew@op.pl

najciekawsze i trafne jednocześnie odpowiedzi = nagroda książkowa 🙂

O szczegółach nt. żołnierskiej codzienności, z uwzględnieniem materialnych po niej pozostałości z metali będzie można przeczytać w r. Angeliki Bachanek (tekst bogato ilustrowany, w opracowaniu). Opracowanie jest elementem realizacji zadań z etapu 3 i 4.