KONKURS (3 z 21) Z NAGRODAMI :) tj. książką “Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie

Wszystkich zainteresowanych włączeniem do prywatnej biblioteczki naszej najnowszej publikacji

pt. “Archeologia Frontu Wschodniego jako wyzwanie”, 2021 zachęcamy do udziału w konkursie

“Oczko”

Należy odpowiedzieć na 21 pytań (tyle rozdziałów składa się na publikację AFW)

via e mail (azalew@op.pl)

oto trzecie pytanie:

3. Niektóre materialne pozostałości przeszłości stanowiące elementy historycznego pola bitwy w rejonie Rawki i Bzury są bardzo czytelne w terenie, inne mniej a niektóre, są na powierzchni ziemi zupełnie nieczytelne. Które z nich powinny być przedmiotem badań i podlegać zadokumentowaniu?*

Na rycinie jedna z ilustracji z publikacji ukazująca:
– to co czytelne na powierzchni ziemi, tu na fragmencie numerycznego modelu terenu (NMT), wygenerowanego przez archeologów z danych pobranych w wyniku skanowania laserowego z obiektem pełniącym funkcję cmentarza wojennego (z którego szczątki poległych żołnierzy zostały częściowo ekshumowane) oraz
– to co archeolodzy odkryli pod powierzchnią ziemi, w kolorze czerwonym na NMT oznaczono zasięgi wykopów archeologicznych zaś ryciny na białych tłach obrazują schematy umiejscowienie obiektów archeologicznych rozpoznane w poszczególnych wykopach 1-5 (Źródło: Zbiór danych APP) (za Zalewska A.I. Miejsca spoczynku poległych żołnierzy, w tym (nie)obecne mogiły zbiorowe i tzw. „wyekshumowane cmentarze wojenne”, jako miejsca znaczące dla kultury i jako wyzwania społeczne. W: Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny: 89-106).

* Mile widziane uzasadnienie odpowiedzi