KONKURS’21 (4 z 21) Z NAGRODAMI :) tj. książką “Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie

Wszystkich zainteresowanych włączeniem do prywatnej biblioteczki naszej najnowszej publikacji

pt. “Archeologia Frontu Wschodniego jako wyzwanie”, 2021 zachęcamy do udziału w konkursie

“Oczko”

Należy odpowiedzieć na 21 pytań (tyle rozdziałów składa się na publikację AFW)

via e mail (azalew@op.pl)

oto czwarte pytanie:

Na terenie historycznego pola bitwy w rejonie Rawki i Bzury, dowiedziona została (z wykorzystaniem metod archeologicznych) obecność tzw. pozacmentarnych miejsc spoczynku.

Są to miejsca, w których spoczywają szczątki żołnierzy, którzy polegli w boju i nie zostali pochowani na cmentarzach lub w mogiłach wojennych.

Status tego typu miejsc bywa postrzegany jako problematyczny, zwłaszcza wówczas, gdy szczątki obecne są bardzo płytko.

Przykładem jest znajdujące się we wsi Joachimów Mogiły, miejsce po wybuchu miny podziemnej na terenie Puszczy Bolimowskiej.

Prosimy o wyrażenie własnej (subiektywnej) opinii, czy to i tego typu miejsca powinny być w sposób szczególny chronione, jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie dlaczego nie?

Element dokumentacji archeologicznej ze stanowiska w Joachimowie Mogiłach (APP-26).
Na rycinie oznaczono lokalizacje silnie zdefragmentowanych szczątków żołnierzy, które zostały zadokumentowane przy zastosowaniu metody wykopaliskowej, w kontekście nawarstwień powstałych w wyniku podziemnego wybuchu miny dnia 22 lutego 1915 roku o godzinie 6:15 rano. Minę tą saperzy armii rosyjskiej wysadzili pod pozycjami 227. Pułku armii niemieckiej. Opracowanie planigrafii Szymon Domagała.