KONKURS’21 (5 z 21) Z NAGRODAMI :) tj. książką “Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie

Dziękujemy za dotychczasowe perfekcyjne odpowiedzi. KONKURS TRWA.

Zainteresowanych włączeniem do prywatnej biblioteczki naszej najnowszej publikacji pt. “Archeologia Frontu Wschodniego jako wyzwanie”, 2021 zachęcamy do udziału w konkursie:

Należy odpowiedzieć na 21 pytań (tyle rozdziałów składa się na publikację AFW)

via e mail (azalew@op.pl)

oto piąte pytanie:

Na terenie historycznego pola bitwy w rejonie Rawki i Bzury zostały zlokalizowane i zadokumentowane  miejsca spoczynku poległych żołnierzy o nieoczywistym statusie. Są to tzw. „wyekshumowane cmentarze wojenne”, czyli takie mogiły i cmentarze wojenne z których intencjonalnie podejmowano w przeszłości szczątki poległych żołnierzy w celu ich pochowania w innym miejscu. Proces ten określany jest w literaturze przedmiotu jako “komasacja cmentarzy”. Tego typu miejsca pozostają miejscami znaczącymi dla kultury. Są to jednocześnie specyficzne wyzwania społeczne, co do których statusu (jako cmentarzy wojennych, którym przysługuje ponadczasowa ochrona i opieka) mogą powstać wątpliwości.

Prosimy o wyrażenie własnej (subiektywnej) opinii, jak powinny być traktowane miejsca spoczynku (cmentarze wojenne) z których częściowo podjęto szczątki poległych żołnierzy?

Czy powinny być one objęte ochroną, jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie dlaczego nie?

A. Numeryczny model terenu w miejscu zinterpretowanym jako cmentarz wojenny z którego częściowo ekshumowano szczątki poległych żołnierzy, z oznaczonymi zasięgami wykopów archeologicznych.

B i C. Ortofotomapy obrazujące rozmieszczenie jam grobowych, z których w przeszłości podjęto próbę ekshumowania szczątków poległych żołnierzy w obrębie wykopu w którym zastosowano metodę wykopaliskową.

Czerwone punkty oznaczają planigrafię zabytków ruchomych, żółtymi prostokątami oznaczono kości ludzkie (Źródło: Zbiór danych APP. Opracowanie: Zespół APP and A.I. Zalewska).

Szerzej na ten temat można przeczytać w jednym z rozdziałów naszej publikacji. Zob.:

W: A. I. Zalewska (red.), Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie. Warszawa-Lublin: 89-106.