KONKURS’21 (8-18 z 21) Z NAGRODAMI :) tj. książką “Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie

KONKURS NABIERA ROZPĘDU 🙂 DZIĘKUJEMY!

Zainteresowanych włączeniem do prywatnej biblioteczki naszej najnowszej publikacji pt. “Archeologia Frontu Wschodniego jako wyzwanie”, 2021 zachęcamy do udziału w konkursie:

Należy odpowiedzieć na 21 pytań (tyle rozdziałów składa się na publikację AFW)

Oto pytania 8-18 prosimy o odpowiedzi na nie via e mail lub poprzez link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrKy0KFI6WXv1Nt0Db96pdiclUNFRVT1JITEE0VUZaTTlEVzZDM1ZUUFFDRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrKy0KFI6WXv1Nt0Db96pdiclUNFRVT1JITEE0VUZaTTlEVzZDM1ZUUFFDRy4u

Z przyczyn technicznych preferujemy drugą z form odpowiedzi tj poprzez ankietę: wystarczy wejść na link, wypełnić odpowiedzi i kliknąć wyślij (w przypadku, gdy tryb odpowiadania nie będzie ciągły warto zarchiwizować sobie poszczególne etapy pracy nad odpowiedziami na Konkurs’21).

Jeśli wolicie Państwo odpowiadać drogą e mail też OK.

Powodzenia!!!

PYTANIE 8

8.Czy znajduje jakiekolwiek uzasadnienie twierdzenie, że dziedzictwo Wielkiej Wojny na terenie dzisiejszej Polski trafnie opisuje określenie “NIE NASZE DZIEDZICTWO”?

 TAK

 NIE

 NIE WIEM

PYTANIE 9

9.Czy jest zasadne założenie, że materialne pozostałości po konfliktach zbrojnych mają lub mogą mieć istotne znaczenie, ponieważ stymulują do pogłębionej refleksji, przenosząc do teraźniejszości ludzką przeszłość niedostępną już w żaden inny sposób?

PYTANIE 10

10.Czy dziedzictwo bolesnej przeszłości jest elementem dóbr kultury? 

Niezależnie od decyzji (tak, czy nie) prosimy o wyjaśnienie: z jakiego powodu / z jakich powodów dziedzictwo bolesnej przeszłości jest lub nie elementem dób kultury? 

PYTANIE 11

11.Z czego wynika trudność współczesnego człowieka w byciu obok śladów śmierci wynikłej w toku wojny?
innymi słowy:
Z czego wynika trudność współczesnego bycia obok  śladów śmierci wynikłej w toku wojny?

PYTANIE 12

12.Jaka definicja MIEJSCA SPOCZYNKU  w odniesieniu do Wielkiej Wojny byłaby optymalna?

PYTANIE 13

13. Czy rozwój ArcheologiI Wielkiej Wojny Frontu Wschodniego POWINIEN NASTĘPOWAĆ CZY JEST TO ZBYWALNA (NIEPOTRZEBNA) DOMENA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH?

Można odpowiedzieć po prostu:
TAK (lub) NIE 
ale:
Mile widziane Jakie powody (racje) przemawiają za tym, by rozpoznawać, badać i dokumentować relikty (pozostałości) fortyfikacji polowych Wielkiej Wojny na terenie dzisiejszej Polski?

PYTANIE 14

14.Czy “materialna przestroga” to koncepcja naiwna, czy konstruktywna?
*Mile widziane uzasadnienie odpowiedzi.

PYTANIE 15

15.Jest wiele określeń na dziedzictwo nieoczywiste. Jakie określania ‘przystają’ (pasują, łączą się) z dziedzictwem Wielkiej Wojny, którego elementami są materialne pozostałości obecne na obszarze dzisiejszej Polski?

Prośba o wskazanie (oznaczenie) pasujących określeń dla dziedzictwa Wielkiej Wojny na terenie Polski

 trudne dziedzictwo

 dziedzictwo dysonansowe

 niechciane dziedzictwo

 bolesne dziedzictwo

 dziedzictwo wielu spadkobierców

 nieoczywiste dziedzictwo

PYTANIE 16

16.Jaki termin (nazwa) najlepiej służy nazwaniu miejsca w którym był cmentarz wojenny a z którego ekshumowane były szczątki poległych żołnierzy (na różnych etapach jego trwania)?

PYTANIE 17

17.Cmentarze wojenne której z armii zaborczych są najlepiej traktowane (zachowane, zaopiekowane) na terenie dzisiejszej Polski?

*Mowa o sytuacjach (przypadkach), w których wiadomym jest, polegli której spośród armii spoczywają w danym miejscu.

 rosyjskiej

 niemieckiej

 austro-węgierskiej

PYTANIE 18

18.Z czego w głównej mierze wnika, tak znaczne zróżnicowanie sposobu postrzegania i traktowania miejsc spoczynku poległych żołnierzy Wielkiej Wojny (mogił, cmentarzy wojennych, pozacmentarnych miejsc spoczynku) w różnych rejonach dzisiejszej Polski?