Zaproszenie! Jeśli chcecie się dowiedzieć o czym mówią mówią nam niemieckie pocztówki z motywem „Panje” oraz jak otrzymać książkę “Archeologia frontu wschodniego WW jako wyzwanie” okazja się zbliża PIĄTEK, 28 STYCZNIA 2022 O 20:00 UTC+01

WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ SUPER SPOTKANIAMI / SEMINARIAMI ON LINE nt WIELKIEJ WOJNY!!!!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad803db09400148bfa572be9c9007fb15%40thread.tacv2/1643324002492?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22fa9c0afc-af60-45e7-a5ba-dba19693bbe6%22%7d

Gościem dziesiątego spotkania będzie Sławomir Kułacz – językoznawca, pracownik badawczo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

za: https://www.facebook.com/Dziedzictwo-Wielkiej-Wojny-103176357851594

Dziedzictwo Wielkiej Wojny Strona internetowa o nauce

TAM TEŻ INFORMACJA:

Ukazała się publikacja poświęcona dziedzictwu I wojny światowej

pt. Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie.

Jest to praca zbiorowa pod red. Anny I. Zalewskiej.

Więcej o książce dowiecie się pod koniec naszego styczniowego “Spotkania z dziedzictwem Wielkiej Wojny”, po zakończeniu zaplanowanego referatu i dyskusji (28.01.2022).

Będzie też szansa za pozyskanie tej publikacji do swojej biblioteczki.

Nie w drodze kupna, ale też nie za darmo!!

zobacz szczegóły Tu: https://www.facebook.com/Dziedzictwo-Wielkiej-Wojny-103176357851594

https://www.facebook.com/Dziedzictwo-Wielkiej-Wojny-103176357851594