Profesor Irena Kutyłowska (1942-2022) na zawsze w życzliwej pamięci

Niezwykła, życzliwa, szczera, uczciwa jako Człowiek i jako naukowiec. Pogodna, emanująca dobrocią i mądrością, maleńka, zawsze pełna energii, przy tym uważna i pięknie przekorna. Zawsze otwarta na rozmowy… ciepłe, mądre, głębokie. Dociekliwa i wyrazista. Jedyna taka. Odeszła dnia 22 kwietnia 2022 Pani Profesor dr hab Irena Kutyłowska.

Profesor Irena Kutyłowska (1942-2022)*

“Archeolog to nie zwód, to charakter” – mówiła na fantastycznych, barwnych i super kompetentnych zajęciach, albo: “Bieżcie się do roboty, bo szkoda czasu na gdybanie”, “szkoda życia na bylejakość” – mówiła w trakcie ciężkich fizycznie i pełnych niespodzianek prac renowacyjnych w Kaplicy Św. Trójcy w Lublinie; albo “Nie przejmujcie się gadaniem ludzkim, zawistnicy to nędznicy, trzeba robić swoje, najlepiej jak się da”- cała Ona. Lgnęliśmy do niej jako dzieciaki-studenciaki jak ćmy do światła. Zmarła. Żyła niełatwym przecież życiem, pięknie, mądrze i godnie.

dr hab. Irena Kutyłowska

z domu Demkowska

Profesor Archeologii

dnia 22.04.2022 roku, opatrzona Świętymi Sakramentami przeżywszy lat 80, odeszła…

Msza żałobna odprawiona zostanie

dnia 29.04.2022 roku o godzinie 10:00

w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

*Foto za: https://nowiny24.pl/z-wykopalisk-odczytuja-tajemnice/ar/5970105 (Z wykopalisk odczytują tajemnice) & Dziennik Wschodni