Już wkrótce kolejny konkurs i możliwość otrzymania publikacji: “Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie”

Wiadomość kierowana do Osób zainteresowanych lekturą najnowszej publikacji

“Archeologia frontu wschodniego jako wyzwanie”

Z racji specyfiki zasad projektu, w wyniku którego mogliśmy opracować i wydać publikację, nasza najnowsza publikacja nie jest wprowadzona do obiegu rynkowego/ do sprzedaży.

Jest ona rozdawana nieodpłatnie jako nagroda / podziękowanie w konkursach / ankietach tematycznych oraz jako składowa uczestnictwa w warsztatach, które planujemy realizować w okresie maj-sierpień 2022. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowana otrzymaniem książki zachęcam do udziału w kolejnym konkursie

(uprzedni Konkurs’21 został zakończony, a uczestnicy otrzymali książki pocztą jako podziękowania / nagrody) 

Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu* br.

Dodatkowo, planujemy warsztaty w Bolimowie, w Warszawie lub w Dziekanowie Leśnym (pod Warszawą).

Myślimy też o warsztatach w Łodzi i w Lublinie.

 Z szacunkiem,

pozdrawiam

Anna Zalewska  (Redaktor tomu)

  • zainteresowanych proszę o kontakt: na azalew@op.pl