Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Publikacje

Pobierz (PDF, 614KB)

Pobierz (PDF, 1.27MB)

Pobierz (PDF, 259KB)

Wybrana literatura przedmiotu:

Zalewska, A. I., Czarnecki, J., Jakubczak, M. 2015 Archaeological revival of memory of the Great War. The role of LiDAR in tracing the boundaries of the WWI Rawka Battlefield Cultural Park. Archaeologia Polona, 53, 407–412.

Zalewska, A. I. 2016 Archeologie współczesnych konfliktów zbrojnych jako praktykowanie prospołecznej archeologii. Przykład wartości epistemologicznej i aksjologicznej. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologia współczesności (s. 125–140). Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Zalewska, A. I. 2016 The ‘Gas-scape’ on the Eastern Front, Poland (1914–2014): exploring the material and digital landscapes and remembering those ‘twice-killed’. W: B. Stichelbaut, D. Cowley (red.), Conflict landscapes and archaeology from above (s. 147–165). Farnham, Burlington: Ashgate Publishing.

Zalewska, A., Czarnecki, J. 2016 Ślady i świadectwa Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą. Warszawa: Fundacja Przydrożne Lekcje Historii.

Zalewska, A. I. 2017 Archeologia czasów współczesnych i (nie)moc działania materialnych śladów Wielkiej Wojny w Polsce (Archaeology of the contemporaneous times and the power(lessness) of physical traces of the Great War in Poland). Ochrona Zabytków, 2, 47–77. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-83946934-4203-4dd6-a82b-00979fe5cc63

Zalewska, A., Kiarszys, G. 2017 Absent presence of Great War cemeteries in the Municipality of Bolimów, Central Poland. W: A. Zalewska, J. M. Scott, G. Kiarszys (red.), The materiality of troubled pasts. Archaeologies of conflicts and wars (s. 55–81). Warszawa – Szczecin: Fundacja Przydrożne Lekcje Historii.

Zalewska, A. I., Cyngot, D. 2017 Problem zanikania pamięci o miejscach spoczynku żołnierzy poległych w walkach nad Rawką i Bzurą w latach 1914–1915. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 32, 119–156.

Zalewska, A. I., Cyngot, D., Czarnecki, J., Kiarszys, G. 2018 Miejsca spoczynku poległych w toku Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą – ich zaistnienie, trwanie i zanik… oraz poznanie i ochrona. W: M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony (s. 71–102). Seria: Archeologia Pamięci (t. 5). Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.

Zalewska, A. I. 2019a Historia użycia przez armię cesarstwa niemieckiego broni masowego oddziaływania (Massenwirkung) w rejonie Rawki i Bzury w styczniu 1915 roku. W: A. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury.

Zalewska, A. I. 2019b Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. jako prowokacje do refleksji nad naturą związków przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. W: Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. świetle najnowszych badań archeologicznych.

Zalewska, A. I., Cyngot, D. 2019 Aspekt śmierci i problem (nie)obecności śladów masowej śmierci – wyniki działań wojennych 1914–1915 nad Rawką i Bzurą. W: A. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury.

Zalewska, A., Czarnecki, J. 2019 W „bolimowskim worku”… zastój na całej linii. Historia ustanawiania linii frontu w rejonie Rawki i Bzury. W: A. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury.

Zalewska, A. I., Cyngot, D., Czarnecki, J., Kiarszys, 2019 Czysto ludzka sprawa? Archeologiczne przywracanie pamięci o trudnej przeszłości przez tropienie naturo-kulturowych przemian cmentarzy wojennych https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.09

Odpowiedz

*