Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Sezon 2- APP- LATO 2015

Refleksja nad stratygrafią na pierwszym planie, dokumentacja klasyczna na drugim planie, zaś na trzecim planie dokumentacja ekstremalna! Dziękuję wszystkim zaangażowanym 🙂

Odpowiedz

*