Opracowywanie zabytków skórzanych AFW

Rozpoczęto prace nad opracowaniem i interpretacją zabytków skórzanych, będących materialnymi pozostałościami działań wojennych w latach 1914-1915, rejonie Bzury i Rawki, w tym nad uzasadnieniem wydzielenia wybranych zabytków skórzanych ze zbioru skórzanych zabytków masowych.

Dotychczas wydzielone zostały zabytki szklane, zabytki metalowe oraz zabytki skórzane są w trakcie dookreślania.

Po finalizacji prac gabinetowych z zabytkami szklanymi, przyszła kolej na zabytki skórzane. Cieszymy się na to kolejne wyzwanie.