Warsztaty: ARCHEOLOGIA FRONTU WSCHODNIEGO JAKO WYZWANIE [13.IX.2021]

 Tropem dziedzictwa archeologicznego Wielkiej Wojny w rejonie Rawki

Zapraszamy na warsztaty

pt.

Droga do (s)pokoju. Tropem dziedzictwa archeologicznego Wielkiej Wojny w rejonie Bzury i Rawki

Jest to element realizacji projektu pt.

Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny i dziedzictwo konfliktów zbrojnych jako wyzwanie poznawcze, społeczne i konserwatorskie

(AFW)

Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Program: Ochrona zabytków archeologicznych

Aktywności polegające na upublicznianiu wyników badań w ramach AFW idealnie wpisują się w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywają się każdego roku w II i III weekend września.

W  roku 2020 to 12-13 i 19-20 września.  Każda edycja EDD posiada swój temat przewodni zgodnie z którym przygotowywany jest program wydarzeń EDD. W 2020 roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Moja droga”.

Wgląd w proces archeologiczny nastąpi poprzez ukazanie tych wybranych materialnych śladów I wojny światowej na froncie wschodnim, które zostały podniesione do rangi zabytków archeologicznych. Prezentowane zabytki podzielono na dwa zbiory: będące materialną pozostałością po żołnierzach Armii Cesarstwa Niemieckiego oraz  po żołnierzach Armii Imperium Rosyjskiego, które walczyły o przyczółek bolimowski w latach 1914-1915.

(zob. szczegóły: https://www.archeomemory.pl/aktualn https://www.archeomemory.pl/aktualnosci/osci/

Foto Tomasz Bartos

Od 13 sierpnia można oglądać zabytki z historycznego pola bitwy w rejonie Rawki, na wystawie organizowanej w ramach wydarzenia pt. “Bolimów na drodze ku niepodległości”. Elementem wystawy jest prezentacja zabytków archeologicznych zadokumentowanych w wyniku badań archeologicznych w Puszczy Bolimowskiej i w okolicy.

Znaczenie Europejskich Dni Dziedzictwa

„Kluczem do skutecznego zachowania dziedzictwa jest zaangażowanie w opiekę nad nim miejscowych społeczności, co z kolei wymaga dostarczenia im rzetelnych informacji na temat jego wartości. Dostrzeżenie wartości dziedzictwa – czy to w sensie społecznym, czy ekonomicznym – wiąże się przede wszystkim z koniecznością poznania historii danego miejsca, bez względu na to, jak trudna może to być opowieść. Mierzenie się z problemem zakłada w pierwszej kolejności jego zdefiniowanie, a zatem nie można mówić o rozwiązywaniu problemów z przeszłości bez mówienia o historii, oczywiście opierając się na rzetelnej analizie źródeł. Zabytki, ich dzieje, a nawet stan zachowania są takim właśnie źródłem“.

(Stanowisko NID, zob. szczegóły:

https://edd.nid.pl/o-edd/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Opis projektu: https://www.archeomemory.pl/