Warsztaty I: ARCHEOLOGIA FRONTU WSCHODNIEGO JAKO WYZWANIE [13.IX.2021] Droga do (s)pokoju. Tropem dziedzictwa archeologicznego Wielkiej Wojny w rejonie Rawki

W ramach realizacji projektu AFW nastąpi 13 września 2020 prezentacja zabytków z frontu wschodniego Wielkiej Wojny poprzez mini wystawę i mini – warsztaty stanowiące składową wyjątkowego wydarzenia.

Ukierunkowanie prezentacji i mini – warsztatów wpisuje się w Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 pod hasłem „Moja Droga”, które w tym roku obchodzone są w dniach 12-13 oraz 19-20 września.

Celem prezentacji i mini – warsztatów będzie upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego jakim jest dziedzictwo konfliktów zbrojnych XX z I wojny Światowej poprzez upublicznianie wyników badań archeologicznych oraz poprzez przybliżenie założeń, uwarunkowań i efektów podnoszenia do rangi zabytków archeologicznych znalezisk stanowiących materialne ślady I wojny światowej na forum lokalnym.

Program wydarzeń 13 września 2020

11.30 – Przywitanie gości przez Wójta Gminy Stanisława Linarta

(Miejsce: Kościół Św. Trójcy w Bolimowie)

11.40 – Prezentacja prof UMCS Anny I. Zalewskiej pt.

Droga do (s)pokoju. Tropem dziedzictwa archeologicznego Wielkiej Wojny w rejonie Bzury i Rawki  (miejsce: Zabytkowy Kościół Św. Trójcy w Bolimowie, który w trakcie Wielkiej Wojny odgrywał istotną rolę)

12.00 – Msza Święta w intencji ofiar frontu (Kościół Św. Trójcy w Bolimowie)

13.00 – Otwarcie wystawy w budynku dawnej Plebanii (plener)

13.10 – Przemówienia gości (plener)

13.30 – 15.00 – Zwiedzanie wystawy pt. “Bolimów na drodze ku niepodległości” (dawna Plebania)

15.00 – Przedstawienie patriotyczne “Skamieniały las” (Kościół Św. Trójcy w Bolimowie)