Aktualności AFW: w Bolimowie można oglądać zabytki archeologiczne z historycznego pola bitwy Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą

Rozpoczęcie realizacji projektu AFW w maju skutkowało tym, że wraz z początkiem czerwca 2020 roku mogliśmy przystąpić do systematycznej pracy z materiałem tj. znaleziskami ruchomymi, podjętymi i zadokumentowanymi w wyniku badań archeologicznych na obszarze walk stoczonych w dorzeczu Bzury i Rawki od grudnia 1914 do lipca 1915 roku. 13 sierpnia 2020 rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem wystawy czasowej w Bolimowie. Z końcem sierpnia zbliżamy się do finalizacji dokumentacji fotograficznej zabytków wydzielonych tj. zabytków o szczególnej wartości naukowej, historycznej i ekspozycyjnej. Część z nich zostanie przedstawiona na mini wystawie archeologicznej, której oficjalne otwarcie wpisując się w Europejskie Dni Dziedzictwa nastąpi 13 września 2020 roku w Bolimowie.

Wyzwanie stanowiła liczba zabytków oraz brak gotowych reguł, zasad, projekcji na temat sposobu wydzielania zabytków spośród zabytków masowych.

Cel realizacji zadania – rozpoznanie i dokumentacja stanowiska; określenie chronologii i przynależności kulturowej; weryfikacja zasięgu; opracowanie strategii przyszłej ochrony konserwatorskiej; wprowadzenie do obiegu naukowego.

Metody – nieinwazyjne (rozpoznanie); konsultacje specjalistyczne (specjaliści od wyrobów ze szkła, specjaliści od wyrobów z metali) oraz analizy laboratoryjne.

Rezultaty – dążenie do wydzielenia i zadokumentowania zabytków o szczególnej wartości naukowej, historycznej lub ekspozycyjnej, -wypracowania na podstawie konkretnej grupy znalezisk i zabytków ruchomych (ponad 20 tysięcy) oraz nieruchomych (250 km kw.) z czasów I wojny światowej, propozycji klucza interpretacyjnego, który byłby potencjalnie pomocny w waloryzowaniu, kategoryzowaniu, konserwacji pozostałości I wojny światowej; opracowanie wyników badań nad dziedzictwem Wielkiej Wojny na Froncie Wschodnim oraz przeprowadzenie warsztatów w celu upowszechniania wiedzy na temat procesu archeologicznego, w wyniku którego, do rangi zabytków archeologicznych podnoszone są materialne ślady I wojny światowej na froncie wschodnim, w tym udział w organizowaniu wystawa zabytków archeologicznych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych