Prace gabinetowe nad znaleziskami i zabytkami ruchomymi oraz tworzenie wystawy czasowej w Bolimowie

Trwają prace nad kompleksowym opracowaniem wyników badań archeologicznych odnoszących się do znalezisk i zabytków ruchomych oraz zabytków nieruchomych, które zostały zinterpretowane jako ślady działań wojennych z lat 1914-1915 w centralnej Polsce w procesie badań przeprowadzonych do 2018 roku.

Jednym z celów jest ukazanie wielości i zróżnicowania zabytków ruchomych, które pozostały na polu bitwy. Część z nich została podjęta z ziemi w wyniku prac archeologicznych. Trwają prace nad wyróżnieniem tzw. zabytków wydzielonych, czyli cechujących się szczególną wartością naukową, historyczną lub społeczną.

13 sierpnia zainicjowano tworzenie wystawy czasowej w Bolimowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych