11 listopada zapraszamy do Bolimowa na warsztaty na temat Archeologii Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwania

WARSZTATY: 11-11-2021

g. 17:00 w Bolimowie w Gminnym Ośrodku Kultury

Spotkanie sympatyków historii i archeologii pn.:

Wielka Wojna i archeologiczny krajobraz pola bitwy jako elementy

drogi do niepodległej historii Bolimowa

Mini wystawa zabytków archeologicznych po konserwacji

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną argumenty za tym, że materialne pozostałości z czasu I wojny światowej nad

Rawką mają wysoką wartość historyczną, naukową i społeczną. Uczestnicy będą mogli się wcielić w role

archeologów i muzealników oraz decydować, które zabytki (usystematyzowane według surowców z których zostały

wytworzone) warto uznać za szczególnie wyjątkowe, czyli w języku archeologów, za tzw. „zabytki wydzielone”.

Prezentacja nowej publikacji pt. „Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie”

W trakcie warsztatów przestawimy proces, w wyniku którego materialne pozostałości z czasu działań wojennych w latach 1914-1915 zyskują rangę zabytków, co zostało opisane w najnowszej publikacji nt. Archeologii Wielkiej Wojny Frontu Wschodniego która ukaże się drukiem w grudniu 2021.

Serdecznie zapraszam, Anna Zalewska

Nasze badania prowadzone są w ramach projektu pt. Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny i dziedzictwo konfliktów zbrojnych jako wyzwanie”. Jest to element zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 2020.

Numer zadania: 4445/20/FPK/NID


Okres realizacji: 2020 – 2021 (w trakcie realizacji)


Realizacja zadania / Kierownik projektu: prof UMCS dr hab Anna I. Zalewska