Fantastyczna konferencja społecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny oraz Protesty przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

W dniach 2 i 3 września 2021 roku w Supraślu odbyła się IV Konferencja społecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny, której organizatorami były dwie instytucje: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz Forum FB Dziedzictwo Wielkiej Wojny. 

Prelengenci reprezentowali różne ośrodki naukowe m.in. UMCS, UJ, UBi, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczącą grupą byli liczni, społeczni badacze przeszłości wojennej.

W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu AFW

wykład pt.  Archeologia Frontu Wschodniego jako WYZWANIE: poznawcze, społeczne i konserwatorskie, rozpoczynający konferencję, wygłosiła dr. hab. Anna I. Zalewska (IA UMCS).

Supraśl IV konferencja społecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny, foto S. Kułacz 2021

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6938,iv-konferencja-dziedzictwo-wielkiej-wojny,106518.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6938,iv-konferencja-dziedzictwo-wielkiej-wojny,106518.chtm

Jednym z omawianych zagadnień był problem inwestycji wchodzących w kolizje z reliktami Wielkiej Wojny. Jako przykład wskazany został problem planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)

Propozycja przebiegu linii inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz obszar planowanej inwestycji CPK, aktualne na dzień 9 marca 2020 roku (Źródło: www.cpk.pl/pl).

Na konferencji, niezwykle interesujący referat przedstawiła też Angelika Bachanek omawiającej Cmentarze Wielkiej Wojny na terenie powiatu kozienickiego

Dziękujemy Organizatorom za fantastyczną atmosferę i wyjątkowo wysoki poziom merytoryczny konferencji

Polecamy:https://wielka-wojna.pl/

https://wielka-wojna.pl/
Supraśl. IV Konferencja społecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny, foto S. Kułacz 2021.